Kezdőlap  Bevezetés Előzmények Súgó

Bevezető

A téma tartalma:

Kezdőlap
Bevezető
Oktatócsomagunk előzményei
Súgó oldalaink használatához

A téma tartalma:

Bevezető
Oktatócsomagunk előzményei
Súgó oldalaink használatához

Szerzők:

Szöveg és fotók:
 Csalló Attila
Illusztrációk:
Bárányos Gabriella
Csikász Rita

Támogatóink:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

„A hulladékhegyek mennyiségéből és minőségéből úgy tűnik, hogy a Földlakók minden energiájukkal azon fáradoznak, hogy a rendelkezésükre álló nyersanyagokat hulladékká alakítsák.” 

Egy földönkívüli naplójából

A fent idézett földönkívüli, sajnos, nagyon jól látja a hulladékhelyzetet. A világon szinte mindenütt napról napra több hulladékot termelünk, és egyre nagyobb gondot okoz annak elhelyezése. A települési vagy regionális szemétlerakók hamar betelnek, és az új, korszerű, biztonságos hulladéklerakók létesítése a magas költségek és a lakossági tiltakozások miatt nagy nehézségekbe ütközik. A hulladék pedig eközben folyamatosan képződik, ezért sürgősen tennünk kell valamit.

Hazánk a környezetvédelmi törvények[1] célkitűzéseit a Nemzeti Környezetvédelmi Programban fogalmazta meg, melynek szerves részét képezi az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban csak OHT). Az OHT elemzi a magyarországi hulladékképződés és kezelés mai helyzetét és meghatározza az elérendő célokat, és a célok elérését biztosító intézkedéseket, programokat. Az OHT-vel összhangban a régióknak és az önkormányzatoknak is meg kellett alkotniuk a helyi hulladékgazdálkodási tervüket. Az OHT legfontosabb célkitűzése a hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladék veszélyességének csökkentése, az újrahasználat és a hasznosítás növelése, majd pedig a biztonságos lerakás. Az OHT kijelöli a feladatokat mind a hulladéktípusokra, mind az egyes gazdasági szektorokra vonatkozóan. Ezen célok megvalósítása érdekében a településeken be kell vezetni a szelektív hulladékgyűjtést. Ez a módszer kiválóan alkalmas az ártalmatlanításra szoruló hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére azáltal, hogy a még hasznosítható másodnyersanyagokat a termelésbe visszaforgatja; a veszélyes hulladékokat pedig külön kezeli, ártalmatlanítja.

Az OHT fontos célkitűzése továbbá az oktatás, a nevelés és a szemléletformálás hatékonyabbá tétele. A korszerű pedagógiai programok fontos, kötelező eleme a környezeti nevelési program, melynek alapvető feladata a környezettudatos magatartásformák, attitűdök megmutatása, elsajátíttatása. A környezeti nevelés a példamutató iskolai környezettel kezdődik. A hétköznapi iskolai élet minden elemében (vízellátás, világítás, fűtés, takarítás, hulladékkezelés, stb.) meg kell jelennie a környezettudatosságnak. Így kézenfekvő dolog, hogy takarékoskodunk a vízzel, energiával, környezetbarát takarítószereket használunk és a hulladékokat szelektíven gyűjtjük. Az iskoláknak és nekünk, pedagógusoknak élenjáró szerepet kell vállalnunk ezekben a folyamatokban.

Oktatócsomagunk célja megismertetni, majd bevezettetni a korszerű hulladékkezelés alapvető módszerét, a szelektív hulladékgyűjtést az iskolákban. A feldolgozás során a tanulók megismerkedhetnek a hulladékok típusaival, történetével, keletkezésének okával, a hulladék-keletkezés megelőzésének lehetséges módjaival; az újrahasználat, az újrahasznosítás feltételeivel, lehetőségeivel; az ártalmatlanítás leggyakoribb változataival és azok környezeti hatásaival.

Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekeknek, akik iskolájukban megtanulják, begyakorolják a szelektív gyűjtéssel együtt járó feladatokat, saját igényük legyen otthonukban is megvalósítani, működtetni azt.

Ha a felnövekvő nemzedék tagjai a helyes életviteli, hulladékkezelési ismeretek birtokában lépnek ki az iskolából, akkor talán van esélyünk a Föld megmentésére, a fenntartható fejlődésre.

Reméljük, hogy ez az oktatócsomag megkönnyíti majd a pedagógus kollégák munkáját, és arra ösztönöz mindenkit, hogy merjenek belevágni ebbe a nagyon fontos munkába. Az alapos áttanulmányozás után főként elszántságra és kitartásra van szükség.

 

 

A tisztább és egészségesebb környezet reményében:

a szerző

 [1] 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

 

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu