Vásárlásról Hulladékokról Papírral Fémekkel Üveggel Műanyagokkal Textilekkel Komposzttal Veszélyes hulladékokról

Játékos feladatok - A hulladékokról

A téma feladatai:

"Négy lépés" a környezetért
Hulladékválogatós
A nyomok a szeméttelepre vezetnek
Szobrászműhely
A szelektív hulladékgyűjtés formái
Ártalmatlanítható?

Kapcsolódó feladatok:

Hulladékos totó

További információk...

...a hulladék megelőzésről
...a szelektív hulladékgyűjtésről
...az ártalmatlaní- tásról

 

18. Ártalmatlanítható?

A hulladékok sorsa nagymértékben függ attól, hogy hol keletkezik, és hogyan gyűjtik. A szelektíven gyűjtött hulladék jelentős részét újra lehet hasznosítani. Ebben az esetben csak a maradékot és a vegyesen gyűjtött hulladékokat kell ártalmatlanítani. A két leggyakoribb módszer a lerakás és az égetés.

Tanulmányozzátok hulladékégetés
és a hulladéklerakás ábráit, majd gyűjtsétek össze e két ártalmatlanítási módszer előnyeit, hátrányait és környezeti hatásait! Eredményeiteket foglaljátok táblázatba!

Korszerű, biztonságos lerakó Hulladék égető Szabálytalan, nem szigetelt lerakó

Amennyiben van a közeletekben egy hulladéklerakó vagy hulladékégető szervezzetek meg egy látogatást oda és figyeljétek meg működésüket!

Meddig okoz gondot a hulladék?

A korszerű, biztonságos tárolókban történő szemételhelyezéssel sem érnek véget a gondok, az ott lejátszódó folyamatok is állandó ellenőrzést igényelnek. A szeméttelepre eső csapadék, de a hulladék saját nedvességtartalma is elkezd lassan a talaj irányába szivárogni, és magával visz mindent, amit fel tud oldani. Így például a nehézfémeket, a háztartásból kikerülő savas jellegű anyagokat stb. Ezeknek a folyadékoknak útját tudják állni a szigetelő rétegek, szűrőrendszerek, melyeknek ellenőrzése folyamatos feladat. A szigetelés állapotát beépített érzékelőkkel illetve a tárolók körül kiépített talajvízfigyelő kutak segítségével figyelik. A kutakból vett vízminták elemzésével megállapítható, hogy a szennyezőanyagok átjutottak-e a szigetelésen. A lerakókban (a természetben is) a hulladékok csak nagyon lassan, az anyaguktól függően bomlanak le.

Figyeljétek meg az egyes hulladék anyagok becsült lebomlási idejét a grafikonon! Mely anyagok bomlanak el a leggyorsabban? Miért?

A lerakókban lévő szerves anyagok bomlási folyamata eredményeként ammónia, metán gáz (depónia gáz) is keletkezik, amelyek energia előállítására hasznosíthatók. (Egyébként légszennyezést okoznak.)

Az illegális hulladéklerakók különösen nagy veszélyt jelentenek környezetünkre. Az így elhelyezett hulladékok, illetve a belőlük kioldódó méreganyagok közvetlenül szennyezik a talajt, a felszín alatti vizeket és az élővizeket egyaránt. Ezek feltérképezése, megszüntetése mindannyiunk közös érdeke. Végezzétek el “A nyomok a szeméttelepre vezetnek” című feladatot is!

Az égetés sem tünteti el teljesen a hulladékokat. A keletkező füsttel mérgező anyagok, savas esőt okozó és az üvegházhatást növelő anyagok kerülnek a levegőbe. A salak, a hamu elhelyezése, a benne levő nehézfémek és más veszélyes anyagok miatt, csak veszélyes hulladéklerakóban lehetséges.

A hulladékok még szakszerű, 
gondos kezeléssel is veszélyeket rejtenek magukban!
Csökkentsétek a hulladékok mennyiségét és bánjatok velük felelősséggel!

 

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu