Alapfogalmak Történelem A hulladékok keletkezése Megelőzés Fajtái Szelektív gyűjtés Hasznosítás Ártalmatlanítás

Hulladéktan - A hulladékok fajtái

A téma tartalma:

A vas
Az alumínium
A réz
Az ólom
A fémek szelektív gyűjtése, hasznosítása

Kapcsolódó témák:

A papír
A műanyagok
Az üveg
Textilek
Komposztálható anyagok
Kombinált csomagolóanyagok
Veszélyes anyagok
Megelőzés
Szelektív hulladékgyűjtés formái
Hasznosítás
Ártalmatlanítás

 

A fémek

A települési hulladék 2-3 tömegszázalékát alkotják a fémek: az italos aludobozok, a konzerves dobozok (vas, alumínium), csomagolófóliák, kupakok, elemek, akkumulátorok, lábosok, háztartási felszerelések stb. Tulajdonképpen az összes hulladékhoz képest ez a mennyiség elég csekély, mégsem elhanyagolható. Összetételüket tekintve ezek főleg vasat, alumíniumot, rezet, ólmot, más nehézfémeket tartalmaznak.

Sokszor a háztartási hulladékokban a fémek nem tisztán, hanem összeszerelt állapotban, más anyagokkal együtt vannak jelen (pl.: elektronikai hulladékok, tönkrement háztartási gépek, számítógépek stb.) Ezeket a készülékeket külön kell gyűjteni, és bontóüzemekben először szét kell szerelni, majd ki kell válogatni (ilyen bontóüzem működik például Szegeden). A különböző fémhulladékokat más-más berendezésben újraolvasztják és új terméket gyártanak belőlük.

A vas

A vas Földünk egyik legelterjedtebb féme. A külső földkéreg átlagosan 4,7% vasat tartalmaz. A természetben kémiailag kötött állapotban fordul elő, különböző összetételű vasvegyületek formájában (vasoxidok, vashidroxidok, vasszulfidok, vaskarbonátok). Vasgyártáshoz  olyan vasércek (főleg vasoxidok) használhatók, amelyek fémtartalma 40-50% felett van. Miután ma már a Földön ilyen dús érc nem található, ezért kohósítás előtt dúsítani kell.

A vasgyártás nyersanyagai:

  • vasércek: ezekből képződik a nyersvas

  • kőszén, illetve a belőle készülő kohókoksz: fűtőanyag és redukálószer

  • mészkő vagy dolomit: salakképző anyagok

  • forró levegő (400-800 oC, esetleg oxigénnel dúsítva): a tüzelőanyagok részleges elégetéséhez

A nyersanyagokat megfelelő módon elő kell készíteni:

A kibányászott vasércből a dúsítás során szétválasztják a kohászat szempontjából hasznos és nem hasznos ásványokat. Az előkészítés során a kohónál a vasércet megfelelő méretűvé aprítják és pormentesítik, a nem oxidos vasérceket vasoxidokká alakítják (pörkölés-oxidáció). A kőszenet (ált. feketekőszén) kevés levegővel izzítják, így az eredetileg el nem szenesedett részek elgázosodnak és a maradék részek porózus koksszá alakulnak (száraz desztilláció). A mészkövet aprítják. A léghevítőkben a kohó torkából elvezetett forró, éghető torokgázokat hasznosítva állítják elő a forró levegőt.

A nyersvas előállítása:

A nyersvasat a dúsított vasércből - hevítéssel végzett redukcióval - állítják elő olvasztókemencében (a vasoxidból szín fém keletkezik). A gyártáshoz szükséges hőt a koksz elégetése (részleges oxidációja) adja, melynek során szénmonoxid keletkezik, ami a szénnel együtt redukálja a vasoxidokat, egyéb oxidokat és szilikátokat. A folyamat végterméke a nyersvas, a kohósalak és a torokgáz.

A nyersvas fizikai tulajdonságai a magas szén- (több mint 2%), mangán-, szilíciumtartalma miatt nem igazán kedvezőek: rideg, könnyen törik, és hevítéskor hirtelen olvad meg. Jó hígfolyóssága miatt azonban szürkeöntvények gyártására jól használható.

A keletkező salak  – vasban dús – kisebb részét visszaviszik a gyártásba, döntő többségét un. salakhányón tárolják. (A közeljövőben megindulhat a korábbi évtizedekben felhalmozott mennyiségek hasznosítása az útépítéseknél.) A torokgázt tisztítókba vezetik, ahol portartalmát kiülepítik, szennyező gáztartalmát elnyelető oldatok segítségével tisztítják meg és végül a kéményen keresztül a légkörbe engedik.

Az acélgyártás

Az acélgyártás lényege, hogy a nyersvas széntartalmát 2% alá csökkentsék, és az egyéb ötvözőit eltávolítsák. Ezt úgy érik el, hogy a széntartalmat "kiégetik" (oxidációs úton eltávolítják). Majd ezután annyi szenet és ötvöző elemet (amelyek megváltoztatják a vas fizikai tulajdonságait és a megmunkálhatóságát) adnak hozzá, hogy a kívánt tulajdonságú acélötvözetet kapják.

A kialakult eljárások egyik csoportjánál a szennyezések eltávolítását tiszta oxigénnel vagy a levegő oxigénjével végzik (oxigén konverteres eljárás, szélfrissítéses Thomas eljárás, Bessemer eljárás). Az eljárások másik csoportjában az ócskavas vasoxidja és a levegő oxigénje végzi az oxidációt (Siemens-Martin-féle acélgyártás). Hulladékhasznosítási szempontból ez a jobb megoldás, mivel itt az összegyűjtött ócskavasat (vashulladékot) újra feldogozhatják. Speciális, nagyon jó minőségű (tömör, nagy szakítószilárdságú) acél előállítására elektromos fűtésű kemencéket használnak, melyben az előző két eljárás termékeit finomítják.

Mint ahogy az a leírtakból kitűnik, az acél előállítása rengeteg energiát igényel és jelentősen megterheli a környezetet.

A vas és acél felhasználása

Nagyon széleskörűen alkalmazott fém. A mindennapi élet szinte minden területén találkozhatunk vele: huzalok, csapok, csövek, lemezek, tartályok, edények, szerszámok, kötőelemek, szerkezeti elemek stb. formájában vagy technikai eszközök alkatrészeiként. Csomagolóanyagként is használják (pl. konzervdobozok). Nagyon sok esetben más fémekkel vagy anyagokkal együtt szerelve találhatók, ami a hulladék hasznosítását megnehezíti.

Az alumínium

Az oxigén és a szilícium után a földkéreg legelterjedtebb eleme. Nagy mennyiségben a bauxitból lehet előállítani. A bauxitból először timföldet, majd elektrolízissel nyers alumíniumot készítenek. Timföldgyártás: A bauxitban az alumínium vízben oldhatatlan vegyület formájában van jelen. Feltárással először vízoldható nátrium-aluminittá alakítják az alumíniumvegyületeket, majd vizes oldatban hidrolizálják alumínium-hidroxiddá. Közben nagy mennyiségű veszélyes hulladék, az erősen lúgos vörösiszap keletkezik, melyet hatalmas ülepítő-tárolókban helyeznek el. (Magyarországon 2000-ben 835 ezer tonna vörösiszap keletkezett.) Az alumínium-hidoxidot azután hevítéssel alumínium-oxiddá alakítják. Elektrolízis: Mivel a timföld olvadáspontja igen magas (2050 oC), ezért a timföldet megolvasztott kriolitban oldják (így 900-1000 oC-ra mérséklődik a szükséges hőmérséklet). Kis feszültségű (4-5 V), de nagy áramerősségű (100-200 ezer A) egyenáram hatására válik ki az alumínium. Mivel az alumínium sűrűsége nagyobb a krioliténál, így az olvasztókád alján gyűlik össze. A folyamathoz rengeteg energiára van szükség, ezért nagyon fontos az alumíniumhulladék hasznosítása (mert ekkor már „csak” az újraolvasztáshoz kell energia, így a megtakarítás a bauxitból történő előállításhoz képest kb. 70%). Az elektrolízis során többek között hidrogén-fluorid keletkezik, amelyet kezelni kell, mert ha bekerül a levegőbe, a növények levelében sejtelhalást okoz. A folyamat során képződő salak is veszélyes hulladék, ami külön kezelést igényel. (Egy részét hasznosítani lehet.)

Az alumínium felhasználása:

Az alumínium a legnagyobb ipari jelentőségű könnyűfém. Jó elektromos vezető, és a savakkal szembeni ellenálló képessége is magas. Felületén oxidréteg képződik, ami megakadályozza a további korróziót. Az alumíniumot szerkezeti anyagként csak ötvözetek formájában alkalmazzák. Sokszor használják csomagolóanyagként (fóliák, dobozok, konzervdoboz, Tetra-Brik doboz stb.).

A réz

Vöröses színű, aránylag puha, igen szívós és jól nyújtható fém. A réz az egyik legkorábban ismert és felhasznált fém. Korai felfedezését és használatát az tette lehetővé, hogy elemi állapotban is előfordul a természetben, és könnyen megmunkálható, alakítható.

A réz előállítása, rézkohászat

A réz ércei ritkán alkotnak vastagabb rétegeket, amiből könnyen ki lehetne termelni. Legtöbbször a meddő és az érc szorosan összenőtt. Ezért ezeket az érceket kohósítás előtt dúsítani kell. (Ma már – mivel a Föld rézérc vagyona az elmúlt századokban jelentősen lecsökkent – a néhány %-os rézércet is ki kell bányászni, aminek következménye, hogy az előkészítés költségei igen magasak és hatalmas meddőhányók keletkeznek.) Először aprítják, szitálással osztályozzák, majd különböző eljárásokkal megpróbálják kiválasztani a réztartalmú részeket a meddő kőzet közül. Az így előkészített ércet kohósítják, melynek eredménye a feketeréz vagy a nyersréz.

Mivel a rezet általában szulfidos érceiből állítják elő, melléktermékként/hulladékként jelentős mennyiségű kéndioxid, kéntrioxid tartalmú füstgáz keletkezik. Ezek a környezetre és az emberre veszélyesek, ezért vízben elnyeletik, így kénsav keletkezik. A rézkohó építésével egyidejűleg tehát a kénsav felhasználásáról/értékesítéséről is gondoskodni kell (vagy közömbösítéséről, ha nincs rá kereslet).

A gyártás során salak is keletkezik (minél szegényebb rézben a beadagolt anyag, annál több), amelyet hányókon tárolni kell, kis részüket a gyártás során lehet felhasználni, válogatás után. A füstgáztisztítás során leválasztott szilárd részek (por) pellettezés után a kohóba adagolható.

Az ércből gyártott feketeréz réztartalma még nem alkalmasa arra, hogy finom termékeket (pl. cső, huzal) gyártsanak belőle, ezért ezt a „finomítást” (99,0-99,99%-osra) egy újabb olvasztással érik el.  Ez az elektrolízis, majd ötvözik a kívánt elemekkel. Ilyen ötvözetek például a sárgarezek (réz-cink ötvözet) és a bronzok (réz-ón ötvözet). A nagy finomságú réz mellett salak is keletkezik. Ennek Cu-tartalma olyan magas, hogy ezt a feketeréz-gyártásnál újraolvasztják vagy a Cu-ötvözet (pl. bronz) gyártásánál használják fel. Ma hazánkban csak a réz finomítását (újraolvasztását), a begyűjtött hulladék olvasztását, rézötvözet-gyártást végeznek.

A réz felhasználása:

Jó elektromos vezetőképessége és forraszthatósága miatt elektronikai alkatrészekben gyakran alkalmazzák (huzalok, nyáklapok, kapcsolók, érintkezők stb.). Felületén zöldes színű patina (réz-oxid) keletkezik, ami megvédi az alatta levő rétegeket a további korróziótól, ezért csövek és lemezek készítésére is kiváló. Hazánk rézérc készlete nagyon kevés, illetőleg ami van annak kitermelése nem gazdaságos, ezért különösen fontos a rézhulladékok begyűjtése és hasznosítása.

Az ólom

Az ólom a leggyakrabban használt nem-vas fém. Sötétszürke színű, friss felülete élénk fémfényű, igen puha, késsel vágható, könnyen hengerelhető és préselhető fém. A felületén képződő oxidréteg miatt igen jó korrózióálló nehézfém. Leggyakrabban az akkumulátorgyártásban használják. Miután a korróziónak ellenáll, speciális rendeltetésű tartályok készítésére is felhasználják. A fém felhasználása jelentős még a hadiipar, a kábelgyártás és a csőgyártás területén is. Használják festék-pigment, kerámiák, katalizátorok, baktériumölő, fakonzerváló szerek gyártásánál.

Előállítása során leggyakoribb ólomércét, a galenitet (PbS) pörkölik, majd a keletkező ólomoxidot szénnel redukálják.

Különleges figyelmet kell fordítani az ólomtartalmú hulladékokra, mert ezek veszélyes tulajdonságúak. (Míg a fém ólom az emberi szervezetre és a környezetre veszélytelen – ezért használták régebben például vízvezeték-csőnek -, addig vegyületei egészségkárosodát okoznak. Legnagyobb mennyiségben az akkumulátorokban találhatók, ezek feldolgozása speciális üzemekben történik. A hazai begyűjtés megoldott (90-95%-os), a feldolgozást külföldön végzik, nincs hazai hasznosító üzem. A mi feladatunk az, hogy az akkumulátorokat nem dobjuk a többi szemét közé, hanem adjuk le a benzinkutaknál, a hulladékudvarokban, ahonnan a csomagolást követően külföldre szállítják.

A fémek szelektív gyűjtése, hasznosítása

Az egyes érclelőhelyek kimerülése, a kitermelés költségei és az energiaárak emelkedése egyre inkább indokolják a fémes anyagoknak másodnyersanyagként való hasznosítását. Bár az egyes fémeknek a települési hulladéktól történő elkülönítésére léteznek technológiák (pl.: a vasat mágnessel lehet kiválogatni), mégis fontos, hogy már a hulladék keletkezésének helyén külön gyűjtsük azokat a  leírt gyártási technológiák miatt. Erre a hulladékfajtára is igaz, hogy csak tiszta állapotban tegyük a fémgyűjtőkbe.

A fémhulladékok begyűjtését a közszolgáltatás keretében szervezett szelektív gyűjtési rendszereken kívül, az egykori MÉH helyét átvevő kisebb vállalkozások is végzik. A viszonylag magas átvételi ár ösztönzőleg hat a gyűjtésre.

Egyes országokban az alumíniumdobozoknak külön begyűjtő hálózata van. (Sok helyen a betétdíjas rendszert alkalmazzák.) Az előállítás után az aludobozok hasznosítása is környezetszennyezéssel jár. A dobozokon lévő festéket először le kell égetni (mérgező gázok és füst keletkezik) és csak ezután lehet másodnyersanyagként beolvasztani. Ezért inkább kerüljük ezt a fajta csomagolást, vásároljunk betétdíjas üveges termékeket.

Jelentős környezetvédelmi problémát jelentenek a különböző helyeken elhagyott, otthagyott autóroncsok. A sokféle fém mellett műanyagokat, üveget, veszélyes anyagokat is tartalmaznak. Hasznosításuk megfelelő szétszerelés, szétválogatás után lehetséges.

 

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu