Alapfogalmak Történelem A hulladékok keletkezése Megelőzés Fajtái Szelektív gyűjtés Hasznosítás Ártalmatlanítás

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei

Kapcsolódó témák:

Házon (telken) belüli gyűjtés
Közterületi hulladékgyűjtő szigetek
Hulladékudvarok
Mobil, akciószerű veszélyes hulladékgyűjtés
A szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása
Megelőzés
A hulladékok fajtái
Ártalmatlanítás

A hulladékok hasznosítása

A szelektív hulladékgyűjtés egyik fő célja, hogy a hulladékokat minél nagyobb arányban hasznosítsuk, ezzel értékes másodnyersanyagokhoz, energiához jutunk és elkerüljük a környezet felesleges terhelését (hulladéklerakók, új nyersanyagok előállításának környezeti hatásai).

A hulladéknak vagy valamely összetevőjének a felhasználását - az iparban vagy a szolgáltatásban - hasznosításnak nevezzük. A hasznosítási módok közül előnyben részesítendő az újrafeldolgozás, azaz a hulladék anyagának az ismételt felhasználása (recycling), ennek a lehetőségnek a hiányában a visszanyerés, azaz a hulladék valamely feldolgozható összetevőjének alapanyaggá alakítása (recovery), illetőleg energetikai hasznosítása, azaz a hulladék energiatartalmának kinyerése (energy recovery) végezhető. Hasznosítás a biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob lebontása és további felhasználásra alkalmassá tétele is. A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a hulladék hasznosításának három módja lehetséges: az újrafeldolgozás, a visszanyerés, illetve az energetikai hasznosítás.

A hulladékhasznosítás során figyelembe kell venni a következő szempontokat:

  • A hasznosítás során keletkező, illetve megmaradó, nem hasznosuló hulladék együttes mennyisége nem lehet több mint a kiindulási hulladék mennyisége.

  • A hasznosítás során olyan terméket állítsanak elő, amely valóban hasznosítható, de eközben a környezetet se érje nagyobb terhelés, mint a kezelés elmaradása esetén.

  • Szilárd hulladék energetikai hasznosítását hulladékégetőben vagy más létesítményben egyéb anyaggal együtt adagolva, az égetési maradékok megfelelő kezelése, ártalmatlanítása mellett lehet végezni.

  • Az anyagában történő és az energetikai hasznosítás lehetőségei közül az előbbinek kell elsőbbséget biztosítani.

  • A veszélyes hulladék környezetvédelmi szempontból biztonságosan (veszélyeshulladék-égetőben) végzett égetése során megfelelő módon gondoskodni kell az égetési maradékok kezeléséről, ártalmatlanításáról.

A hulladékhasznosítás csak akkor lehetséges, ha a hulladékot más anyagoktól és/vagy hulladékoktól elkülönítve gyűjtötték, mert csak ekkor van arra remény, hogy a hulladékból készült termék minősége a primer nyersanyagból készülttel azonos lesz. A szelektív hulladékgyűjtés azt a célt szolgálja, hogy az egynemű, „jó minőségű” hulladék a hasznosításhoz rendelkezésre álljon, vagyis a szelektálás az eszköz/módszer a hasznosítás megvalósításához. A hasznosítás függ attól, létezik-e feldolgozó technológia, de piaci tényezők is befolyással vannak arra, „hasznosítható-e” a hulladék. Ha túl drága a primer nyersanyag (pl. mert kevés van belőle), akkor érdemes szelektíven gyűjteni és feldolgozni a hulladékot (ld. réz).

 

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu