Alapfogalmak Történelem A hulladékok keletkezése Megelőzés Fajtái Szelektív gyűjtés Hasznosítás Ártalmatlanítás

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei

A téma tartalma:

A gyűjtőszigetek kialakításának szempontjai
Érdi konténerszigetes gyűjtés
A gyűjtőszigetek használata

Kapcsolódó témák:

Házon (telken) belüli gyűjtés
Hulladékudvarok
Mobil, akciószerű veszélyes hulladékgyűjtés
A szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása
Megelőzés
A hulladékok fajtái
Hasznosítás
Ártalmatlanítás

A közterületi hulladékgyűjtő szigetek

A közterületeken telepített gyűjtőszigetek hálózata adja ennek a szelektív gyűjtési módszernek a lényegét. Feladata az időben folyamatos szelektív gyűjtési lehetőség biztosítása a lakosság szilárd hulladékai számára. A gyűjtőszigetek konténerei az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból kifogástalan módon, az elszállításig átmenetileg tárolják. Kizárólag másodnyersanyagként hasznosítható összetevőket gyűjtenek (papír, műanyagpalack és -fólia, színes és fehér üveg, fém italosdobozok, konzervdobozok). Veszélyes hulladékokat, bomló szerves hulladékokat, az egészségre káros, továbbá nagydarabos hulladékokat nem gyűjtenek.

 

A gyűjtőszigetek kialakításának szempontjai:

  • Fontos, hogy az edények zárhatóak legyenek, mert folyamatosan őrzés nélkül üzemelnek.

  • A hulladékösszetevők beürítéséhez könnyen hozzáférhető beürítő nyílásokkal kell ellátni a konténereket.

  • Lényeges, hogy ne zavarják a közterület alapvető funkcióit (pl. ne akadályozza a közlekedést, a gyűjtőedényzet működtetése minimális zajjal járjon).

  • A minél egyszerűbb, gazdaságosabb, egységes, a környezetbe harmonikusan illeszkedő, esztétikus, de mégis figyelemfelkeltő kialakításra, műszaki megoldásokra kell törekedni.

  • Meg kell felelniük a közegészségügyi előírásoknak.

  • Elhelyezésénél figyelembe kell venni a viszonylag rövid idejű gyalogos megközelíthetőséget (maximum 2-300 méter), és a hulladékkeletkezés súlyponti helyeit.

  • Lehetővé kell tenni a gépkocsik és a gyűjtőjárművek számára a jó megközelíthetőséget.

  • Úgy kell kialakítani a gyűjtőszigetet, hogy igény szerinti bővíthető, áttelepíthető legyen.

  • Kialakítása legyen időjárásálló és szándékos rongálás ellen védett.

  • Az edények színe, felirata vagy piktogramja tájékoztasson arról, hogy milyen hulladék gyűjtésére szolgál.

Az eredményes működtetés megvalósítása érdekében a gyűjtőszigetek hálózatát is fokozatosan, ütemezetten építik ki. Először olyan helyeken alakítják ki, ahol várhatóan a legpozitívabb a lakossági fogadtatás, és a terület funkciója következtében a legnagyobb mennyiségek begyűjtése várható. A gyűjtőszigetek előnyös telepítési helyei a lakókörzetek terei, utcakiszögelések, a kereskedelmi és bevásárló központok parkolói. 

A gyűjtőszigetek konténereinek ürítési gyakoriságát meghatározza az edények típusa, térfogata és a lakossági igénybevétel mértéke. Általában 1-2-3 hetente a konténerek típusának megfelelő célgépekkel szállítják el a másodnyersanyagokat. (Pl. hagyományos tömörítő-lapos hulladékgyűjtő célgéppel, speciális helyszíni ürítést biztosító daruval és nagykonténerrel felszerelt gépjárművel, görgős nagykonténer szállítására alkalmas hulladékgyűjtő célgéppel.

Érdi gyűjtőszigetes megoldás

A városban a Becker-Érd Kft. szervezi a szelektív hulladékgyűjtést. 25 gyűjtősziget kihelyezésével indult a program, melyet a későbbiekben 50-re bővítenek majd. Külön gyűjtik az üveget (színes, fehér), a papírt, a műanyagflakonokat. Később a fémdobozok gyűjtésével bővítik majd a rendszert. A gyűjtőkonténereket saját gépjárművel folyamatosan ürítik. Az üveget és a papírt hetente egyszer, a műanyagot hetente kétszer gyűjtik össze. A papírt és a PET palackokat utólag válogatják. A begyűjtött másodnyersanyagokat szerződéses partnerek szállítják el. A szerves, komposztálható hulladék komponensek hasznosítására házi komposztálók kialakítását és egy központi komposztálóüzem létesítését tervezik. A veszélyes hulladékokat jelenleg a kft. telephelyén, majd a később létesítendő hulladékudvarban fogadják majd. Néhány iskolába szabványos elemgyűjtő konténereket helyeztek ki.  A lakosság felkészítését a helyi sajtón (újság, TV) keresztül végezték. Az iskolákban különböző előadások keretében tanítják meg a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges alapvető ismereteket.A szigeteken használt konténerek színükben is elkülönülnek (sárga=műanyag, zöld=színes üveg, fehér=fehér üveg, kék=papír) és az oldalukon a következő feliratok is segítik a szelektálást.

A gyűjtőszigetek használata

Műanyag flakon Színes üveg Fehér üveg Papír
Ami a gyűjtőedénybe kerülhet:
PET, PE, PP anyagú hulladék üdítőspalack, fólia, reklámtáska Csak a gyűjtőedény színének megfelelő üveg, zárófedél mentesen! Csak a gyűjtőedény színének megfelelő üveg, zárófedél mentesen!  Újság, folyóirat, prospektus, katalógus, füzet, könyv, írógép-papír, kartondobozok (lapítva)
Amit soha sem szabad beletenni:
Zsíros, olajos, tejes, vegyszeres illetve más mérgező anyaggal szennyezett műanyagokat, valamint ismeretlen anyagot, illetve szemetet. Zsíros, olajos, tejes, vegyszeres illetve más mérgező anyaggal szennyezett sík vagy fémszálas üveget, valamint ismeretlen anyagot, illetve szemetet. Zsíros, olajos, tejes, vegyszeres illetve más mérgező anyaggal szennyezett sík vagy fémszálas üveget, valamint ismeretlen anyagot, illetve szemetet. Zsíros, olajos papírt, tejes, italosdobozt, indigós-, átütős-, egészségügyi papírt, valamint ismeretlen anyagot, illetve szemetet.
 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu