Felhasznált és ajánlott irodalom

 • Beczner Judit: A biológiai úton lebomló csomagolóanyagok előállítási és felhasználási lehetőségének vizsgálata itthon és külföldön, BKE, 1997.

 • Bérczi Szaniszló: Anyagtechnológia I., Tankönyvkiadó, 1985.

 • Bertényi József: Technológia II., Tankönyvkiadó, 1988.

 • Bese Erzsébet: Kézikönyv a veszélyes hulladékokról, Közgazdasági és Jogi Kvk., 1996.

 • Bojtos Ferenc: A mi kis szemétdombunk: Hulladékgazdálkodási tájékoztató zöldülő családok számára, CSEMETE, 1998.

 • Boros Tiborné: Üveggyártás cserépből, üvegszerű termékek előállítása háztartási és ipari hulladékból, OMIKK, 1997.

 • Borsos Szabó Tamás, Ruepp-Vargay Mária: Komposztálás, újdonságok, eredmények, Öko-Fórum Alapítvány 1998.

 • Breiting Soren: Belefulladunk a hulladékba?, Szignet Nyomdai és Kiadói Kft. 1996.

 • Christian Braun: Hulladék, Környezetnevelési Munkacsoport, 1992.

 • Csalló Attila: A Templomdombi Általános Iskola szelektív hulladékgyűjtési programja, 1999.

 • Daniel Swartz: Hulladékok, csomagolástechnika és környezet, Magyar Természetvédők Szövetsége, 1995.

 • Darvas Katalin, Ruepp-Vargay Mária: Komposztálás az iskolakertben, Öko-Fórum Alapítvány 1997.

 • Demeter Zoltán: Hulladékgazdálkodás, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996.

 • Derekas László Péter: Veszélyes hulladékok a háztartásban: Szakmai segédanyag gyűjtőnap szervezéséhez, HUMUSZ, 1998.

 • Doris Ruppert: Barkácsolás, régiből újat, Officina Nova, 1998.

 • Dr Kóczy, Kunos, Lázár: Nemfémes szerkezeti anyagok, Tankönyvkiadó, 1981.

 • Dr. Kalas György: Az értelem bebugyolálása, gondolatok a csomagolóanyagokról, REFLEX Környezetvédő Egyesület,

 • Dr. Maklári Jenőné: Életmódunkkal a környezetünkért, a hulladékkezelés története, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2000.

 • Eduard Wiegand: Könnyen készíthető üvegmunkák, Műszaki Könyvkiadó, 1984.

 • Enyedi István: A kevert és idegen anyagokkal szennyezett műanyaghulladék hasznosítása, Országos műszaki információs központ és könyvtár

 • Frances Woodhead: Action for waste in Cambridgeshire, 1997.

 • Geoff Hamilton: Az élet kertje, Officina Nova, 1990.

 • Gerhard Winkel: Iskolakert, tankert, Mezőgazda, 1993.

 • Hulladék MunkaSzövetség: Kukabúvár számai

 • Jámbor Imre: Helyi komposztálás, tanfolyami jegyzet

 • Kalas György: Filcek és flancok, Környezetvédő sulileltár, Föld Napja Alapítvány

 • Kovács Titusz: Technológiai gyakorlatok kézkönyve, Tankönyvkiadó, 1978.

 • Könczey Réka, Nagy Andrea: Zöldköznapi praktikák, 1990.

 • Magyar Károly: Környezetvédelmi akciók, OKTH, 1987.

 • Magyarország környezeti állapota nemzetközi összehasonlításban, KSH, 2000.

 • Munkácsy Béla: Szeméthegyeken innen és túl, Pont kiadó, 1999.

 • Nagy I., Kalas Gy. Az Újragondolt papír, HUMUSZ

 • Rob Stephenson, Herriet Blanchard: Waste Watch, The dustbin pack, 1993.

 • Ruepp-Vargay Mária, Thiering Etelka, Victor András: Svájci környezeti nevelési módszerek és hazai adaptálásuk, Öko-Fórum Alapítvány 1998.

 • Szabó Lászlóné: Textilipari anyagok előállítása és feldolgozása, Tankönyvkiadó, 1982.

 • Teaching toxics. Creating solution to household pollution, Association of Vermont Recyclers, 1992.

 • Vermes László, Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, Mezőgazda, 1993.

 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu