Szelektív gyűjtés Állapotfelmérés Megismerés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Ösztönző rendszer

Az iskolai hulladékkezelés

A téma tartalma:
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
Állapotfelmérés
Elmélet és gyakorlat megismerése
A tárgyi feltételek megteremtése
Személyi feladatok rögzítése
Az ösztönző rendszer

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Témanap
Hulladékválogatós
Hulladéktan

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés szükségessége nem kérdéses, de hogyan kezdjünk hozzá, mit gyűjtsünk, mit tegyünk a különválogatott hulladékkal? Ezekre a kérdésekre adunk választ a következőkben.

A szelektív hulladékgyűjtés iskolai bevezetésének sikere a fokozatosságon múlik. Nem szerencsés egyszerre nagyon sokfelé válogatni a keletkező hulladékot. A gyerekeknek, tanároknak, dolgozóknak meg kell ismernie, meg kell szoknia az új módszert, erre pedig időt kell hagyni. Helyes út lehet az, ha először csak egy-két dolgot, pl. a papírt és a vegyes hulladékot gyűjtjük külön. Majd ha ez már jól megy, akkor fokozatosan kibővíthetjük a folyamatot más anyagok különválogatásával (szerves anyagok, műanyagok, fémek, üvegek stb.). Azonban csak akkor vezessük be egy új komponens külön gyűjtését, ha annak elhelyezését, újrahasznosítását meg tudjuk oldani.

Az itt bemutatott modell egy kezdő szintű, később bővíthető rendszer, mely a papír, az ételmaradékok és a komposztálható szerves hulladékok különgyűjtésével, és a veszélyes anyagok elkülönítésével foglalkozik.

Mindegyik hulladékkomponensről mi magunk gondoskodhatunk:

Az év közben összegyűlt papírt egy őszi és egy tavaszi papírgyűjtési akció alkalmával értékesíthetjük. Az osztályokban külön gyűjtött tízórai maradékokat az iskolai konyha ételmaradékaival együtt szállítathatjuk el. Az udvaron, az iskolakertben keletkező zöld hulladékokat komposztálhatjuk. A veszélyes hulladékokat az évente kétszer megszervezett veszélyes hulladékgyűjtő napon adhatjuk le. Ezt a legtöbb iskolában meg lehet valósítani. Később, a helyi szelektív gyűjtési rendszertől függően (hulladékudvarok, gyűjtőszigetek, házhoz menő gyűjtés) be lehet vezetni más anyagok külön gyűjtését is.

Az egész folyamat csak akkor lesz eredményes, ha a résztvevők egyértelműen tudják, mit miért tesznek, és látható, kézzelfogható eredménye van a folyamatnak. Ennek igazolására nagyon jó a papír újrahasznosításának bemutatása (folyamatos papírgyűjtés–újrahasznosítás–újrapapír).

Ha már az iskolában sikeresen működtetünk egy szelektív hulladékgyűjtési rendszert, akkor a gyerekek a megtanult cselekvésformákat otthon is gyakorolják, és a tapasztalatokat átadják majd a családtagjaiknak, ismerőseiknek. Ezáltal a települési szelektív gyűjtés működését, eredményességét alapozzuk meg.

Az iskolai szelektív gyűjtés bevezetésének lépései

A jól működő, sikeres iskolai szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetéséhez a következő tevékenységeket célszerű elvégezni az iskolában:

  1. Állapotfelmérés. Első lépés a jelenlegi hulladékhelyzet feltérképezése az iskolában, a településen, a régióban. Az esetlegesen már létező folyamatok, részfolyamatok összegyűjtése.

  2. A szelektív hulladékgyűjtés elméletének és gyakorlatának a megismerése, megismertetése a tanárokkal, a technikai dolgozókkal, a tanulókkal. A munkánk sikere nagyban függ attól, hogy kellően felkészültünk-e, felkészítettük-e a programban résztvevőket arra, hogy mi a lényege a folyamatnak és hogy miért csináljuk.

  3. A folyamat végrehajtásához szükséges személyi feladatok megbeszélése, rögzítése. (Mindenki tudja a feladatát és a „munka” arányosan legyen elosztva.)

  4. A szükséges tárgyi feltételek megteremtése.

  5. Az ösztönző rendszer kidolgozása, kihirdetése, ellenőrzés, értékelés.

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu