Szelektív gyűjtés Állapotfelmérés Megismerés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Ösztönző rendszer

Az iskolai hulladékkezelés

A téma tartalma:
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
Állapotfelmérés
Elmélet és gyakorlat megismerése
A tárgyi feltételek megteremtése
Személyi feladatok rögzítése
Az ösztönző rendszer

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Témanap
Hulladékválogatós
Hulladéktan

Állapotfelmérés

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének első lépése a jelenlegi hulladékhelyzet feltérképezése, a településen, a régióban. Gyűjtsünk információkat, adatokat arról, hogy mennyi hulladék keletkezik, hogyan és hol helyezik el és „semmisítik meg”. (Lásd „A nyomok a szeméttelepre vezetnek” című feladatot!) Milyen országos és helyi rendeletek szabályozzák a hulladékkezelést, melyek az önkormányzat távlati elképzelései. Fontos az esetlegesen már létező folyamatok, részfolyamatok összegyűjtése. (Például: veszélyes hulladékgyűjtés vagy működő hulladékudvar a településen, elemgyűjtés települési szinten, iskolai papírgyűjtés valamilyen rendszerességgel, kapcsolat valamilyen hulladékkezelő céggel, állattartással foglalkozók összegyűjtése az ételmaradékok elhelyezésére stb.)

Nagyon lényeges kérdés a jelenleg keletkező szemét jellemzőinek pontos ismerete az iskolánkban. Meg kell mérnünk azt, hogy mennyi hulladék keletkezik naponta, hetente. Meg kell határozni a keletkező hulladék összetételét. (Milyen anyagokból tevődik össze?) Mekkora a keletkező hulladékfajták térfogataránya? Melyek az összetevők közül az újrahasznosítható anyagok? Mennyi komposztálható anyag keletkezik naponta, havonta, évente? Elfér-e egy ilyen mennyiségű anyagot befogadó komposztáló az udvaron? Esetleg van-e a településen központi komposztáló? Az iskolai konyha tudja fogadni az iskolában keletkező tízórai maradékokat?

A fenti kérdések megválaszolásához nyújt segítséget a „Hulladékválogatós” című feladat.

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu