Szelektív gyűjtés Állapotfelmérés Megismerés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Ösztönző rendszer

Az iskolai hulladékkezelés

A téma tartalma:
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
Állapotfelmérés
Elmélet és gyakorlat megismerése
A tárgyi feltételek megteremtése
Személyi feladatok rögzítése
Az ösztönző rendszer

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Témanap
Hulladékválogatós
Hulladéktan

Elmélet és gyakorlat megismerése

A sikeres program fontos feltétele, hogy mindenki, aki az iskolában dolgozik, tanul, előbb ismerje meg az új módszer elméleti és gyakorlati hátterét.

Az első lépés az alapfogalmak tisztázása: szemét, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás (recycling), ártalmatlanítás. A második lépés az iskolában bevezethető szelektív hulladékgyűjtés folyamatának megismerése, melynek lényege, hogy a keletkező hulladékból válogatva gyűjtéssel kiemeljük a veszélyes anyagokat (elemek, filctollak, izzók, festékkazetta, stb.), a még újrahasznosítható anyagokat (papír, szerves hulladék, üveg, műanyagok, fémek, stb.), ezáltal csökkentjük az elszállítandó szemét mennyiségét és veszélyességét. Az újrahasznosítható anyagokból pedig másodlagos nyersanyagokat kapunk. Egyes anyagokat mi is hasznosíthatunk, pl.: a szerves anyagokból komposztot készíthetünk. Másokat átvevőhelyekre, hulladékudvarokba kell szállítani, ahonnan ezeket mint másodnyersanyagokat a megfelelő gyárakba szállítják, és új terméket készítenek belőlük. (Pl. a hulladékpapírból a papírgyárakban újrapapírt állítanak elő.)

A megismerési szakaszban a következő "tanuló"-csoportokat célszerű alakítani:

·        koordináló tanár(ok),

·        a tantestület,

·        technikai dolgozók (takarítók, kertész, karbantartó, portás, konyhai dolgozók, fűtő stb.) és adminisztratív dolgozók,

·        tanulók osztályonként.

Legfontosabb szerepe a koordináló pedagógusoknak van. Rajtuk, az ő felkészültségükön, a meggyőzőképességükön múlik az egész program sikere. Ezért kiemelkedően fontos, hogy alaposan tanulmányozzák át az oktatócsomag minden részletét. Valószínűleg nekik kell meggyőzniük az iskola vezetését a szelektív gyűjtés bevezetéséről, az oktatócsomag használatáról.

A tanárok felkészítése egy rendhagyó tantestületi értekezlet (esetleg továbbképzés) keretein belül oldható meg. Itt ismertethetik a részletes programot.

A technikai dolgozók felkészítése a koordináló tanár és a gazdasági vezető feladata lehet, akik megbeszélik a munkakörben történő változásokat, a megvalósítás elméleti és gyakorlati tennivalóit.

A gyerekek felkészítését az osztályfőnökök, tanárok végzik az osztályfőnöki órákon, témanapokon az oktatócsomag segítségével.

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu