Szelektív gyűjtés Állapotfelmérés Megismerés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Ösztönző rendszer

Az iskolai hulladékkezelés

A téma tartalma:
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
Állapotfelmérés
Elmélet és gyakorlat megismerése
A tárgyi feltételek megteremtése
Személyi feladatok rögzítése
Az ösztönző rendszer

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Témanap
Hulladékválogatós
Hulladéktan

Személyi feladatok megbeszélése, rögzítése

Azért, hogy a szelektív hulladékgyűjtés mindenki számára csak egy kis többletmunkával járjon, pontosan rögzíteni, ismertetni kell a feladatköröket. Fontos a résztvevők meggyőzése, hogy ne érezzék újabb tehernek a pluszfeladatokat. Ezek után a program főként csak szemléletváltást és odafigyelést igényel egy újabb terhelés helyett.

A következőkben egy lehetséges feladatmegosztást mutatunk be:

  • Osztályfőnökök: Szerepük a program elméleti és gyakorlati előkészítésében van. Néhány osztályfőnöki órát fordítsanak a hulladékokkal kapcsolatos kérdésekre, a bevezetendő módszerrel kapcsolatos teendőkre. Használják fel az oktatócsomag feladatait. Kiemelkedő szerepük van, főleg az első hónapokban a rendszeres ellenőrzésben és értékelésben.

  • Nem osztályfőnök tanárok: Osztálytól függetlenül (pl. ügyeletben, szünetekben) figyeljék a tanulók szemételhelyezési szokásait. Segítsék őket a folyosón, szaktantermekben.

  • Gazdasági vezető: Módosítja a szemétszállítási szerződést a sikeres bevezetés után, és ellátja a szükséges anyagok beszerzésével kapcsolatos feladatokat.

  • A gyermekönkormányzatot segítő tanár: Feladata az ösztönző rendszer kidolgozása, az esetleges verseny kihirdetése, figyelése, értékelése. Folyamatos beszámoló az iskolai fórumokon.

  • Takarító nénik: Az osztályokban keletkező válogatott hulladékot külön zsákba gyűjtsék. A szerves, komposztálható anyagokat a komposztáló dombra öntik. Az egyéb szemetet tömörítés után a kukába teszik. Kezdeti időszakban, mielőtt a komposztra öntenék a szerves hulladékot, ellenőrizzék a tartalmát, hogy valóban ki lett-e válogatva. (Nem feladatuk a szemét szétválogatása!) Nagy szerepet kaphatnak az értékelésben is

  • Kertész, karbantartó: Reggelente a komposztáló dombon a keletkezett szerves anyagokat elteríti és szükség esetén vékonyan befedi termőfölddel.

  • Hetesek: Figyelik ők is a szemetesek állapotát és használatát. Ha a papírgyűjtő megtelt, akkor a szünetben összekötegelik, és elviszik a tárolóba.

  • Koordináló tanár: A kezdeti időszakban ő szervezi meg a rendszer kiépítését, bevezetését. Figyeli annak működését, értékeli azt, és javaslatokat tesz a korrigálásra, bővítésére.

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu