Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Feladatválogató

Kapcsolódó témák:

Kerettantervi kapcsolatok
Óravázlatok
Módszertani útmutató

Az alábbiakban a feladatok kiválasztásához és megvalósításához szeretnénk segítséget nyújtani. A korosztály és célok mellett megtalálható a tevékenységekhez  szükséges időigény és az anyagok,  eszközök felsorolása. Végül néhány jó tanács a foglakozás sikeres teljesítéshez.

1-Vásárolj okosan!
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6-tól A játék célja hogy a gyerekek megtanulják és felismerjék melyik a környezetbarát csomagoló anyag. Gyakorolják és rögzítsék a környezettudatos fogyasztás elveit Bevásárló kosár, műanyag szatyor, vászonszatyor, különféle csomagolóanyagok (üvegek, visszaváltható műanyag palackok, eldobható pillepalack, alumínium italos doboz, különböző dezodorok: golyós, pumpás, hajtógázos, Tetra Pak doboz, tejes zacskó stb.), jutalmazáshoz használható ajándékok. Transzparenslap 1.
Időigény:

előkészítés:
30 perc
megvalósítás:
1-2 óra

Megjegyzés:

Úgy válogassuk össze a szükséges csomagolóanyagokat, hogy mindegyiknek meglegyen a helyes és helytelen változata. A tanulók értékelésénél részesítsük előnyben a többször használható csomagolóanyagokat, mint például a visszaválható üveg vagy műanyag palack. A csomagolás anyagánál pedig élvezzenek előnyt a természetes anyagok és az újrahasznosítható anyagok, pl.: papírzacskó, papír tojástartó stb. Legyen fontos szempont az is, hogy a használat során/után ne károsítsák környezetünket, mint pl. a dezodorok hajtógázai vagy a különböző műanyag csomagolók.
 

2-Négy "lépés" a környezetért
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6-tól A hulladékok keletkezésének megelőzése. A hulladékok életútjának megismerése
A keletkezés okainak illetve a megelőzési, újrahasznosítási lehetőségeinek megismerése. A szelektív gyűjtés előkészítése.

 

Feladatlap, CD-ROM, Internet, Transzparenslap 1.
Időigény:

előkészítés:
5 perc
megvalósítás:
1 óra

Megjegyzés:

A gyerekek készítsenek a feladatlaphoz hasonló táblázatokat! Az egyes információkat a Hulladék-Suli webhelyéről vagy a mellékelt CD-ROM-ról gyűjthetik össze. A táblázatokat az életkori sajátosságoknak megfelelően bővíthetik, vagy szűkíthetik. A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓVÁ válás négy lépését alaposan rögzítsük a gyerekekben. Mindegyik lépés mellé kerestessünk saját életükből konkrét megvalósítható célokat. Fontos hogy megkülönböztessük az újrahasználat és újrahasznosítás közötti jelentéskülönbséget.
 

3-Hulladékválogatós
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6-tól év Az iskolai (osztály) és a háztartási szilárd hulladékok mennyiségének, összetételének, a keletkezés okainak illetve megelőzési, hasznosítási lehetőségeinek megismerése. Az iskolai gyűjtés előkészítése. Műanyag fólia, műanyag vagy gumikesztyűk, kartondobozok vagy vödrök, mérleg, papír, ceruza. Transzparenslap 1.
Időigény:

előkészítés:
10 perc
megvalósítás:
1 óra naponta

Megjegyzés:

Mindenképpen használjanak a gyerekek kesztyűt a válogatáshoz. A mellékelt hulladékfelmérő adatlapot használhatjuk az összegzéshez. Válogassák szét a gyerekek a hulladékokat anyagfajták szerint, de csak olyan hulladékfajták szelektív gyűjtésébe kezdjenek, aminek az újrahasznosítása megoldható az iskolában, a településen, a régióban.
 

4-A nyomok a szeméttelepre vezetnek
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
11 évestől A gyerekek ismerjék meg a hulladék útját az otthonuktól, az iskolától egészen a szeméttelepig. Az illegális lerakók feltérképezésével a civil szervezetek jelentőségét mutatjuk meg. Helyi térkép, írószerszámok, fényképezőgép, esetleg videokamera.
Transzparenslap 1.-5.

 

Időigény:

előkészítés:
30 perc

megvalósítás:
1-3 nap

Megjegyzés:

A feladatokat és a gyerekeket is osszuk szét csapatokra. Az egyik csoport feladata lehet az iskolai hulladékhelyzet dokumentálása. A másik csoport a hulladék útját térképezi fel a keletkezés helyétől az elhelyezésig, újrahasznosításig. A harmadik csoport az illegális hulladéklerakókat deríti fel. Ha több időnk van a feladatra, akkor mindhárom feladatot végrehajthatjuk az egész osztállyal. Mindhárom tevékenységnél lényeges, hogy a látottakat rögzítsük, dokumentáljuk. (Készítsenek a gyerekek térképeket, rajzokat, fényképeket, videofelvételeket!) Az összegyűjtött adatokat azután a csoportok mutassák be egymásnak és vitassák meg a látottakat. A felfedezett illegális lerakók dokumentumait jutassuk el az önkormányzat illetékeseihez a gyerekek megoldási javaslataival együtt.
 

5-Szobrászműhely
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől Felhívni a figyelmet „szemétszobrok” segítségével a fogyasztói társadalom által okozott szemétproblémákra. (A szemét mennyisége, minősége) Mindenféle hulladék, feleslegessé vált használati tárgy (melyet előzetes feladatként gyűjthetnek a gyerekek), ragasztó, zsinór, olló, kés, ár, vékony huzal, harapófogó.
Időigény:

előkészítés:
20 perc
megvalósítás:
2-3 óra

Megjegyzés:
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a gyerekek ne azért vásároljanak bizonyos termékeket, hogy legyen nekik sok, egyforma hulladék anyaguk. Bátorítsuk a gyerekeket arra, hogy engedjék el a fantáziájukat mind a szobor építése során, mind az elnevezéskor. Nagyon szemléletesek a sok azonos hulladékból készült szobrok.
 
6-Papírmerítő műhely az iskolában
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6.évtől A papír, az újrapapír készítésének, folyamatának megismertetése, kipróbálása, környezetvédelmi jelentőségének hangsúlyozása. Újságpapír, papír tojástartó, vödör, nagyobb tál, filc vagy szövetdarabok, merítő keret (fa keretre szúnyogháló csatolva), turmixgép, vasaló, préselt növényi részek, vékony huzal, vízfesték.
Időigény:

előkészítés:
1 óra
megvalósítás:
2 óra

Megjegyzés:

A papírpép előkészítése az időigényesebb feladat, ezért ezt mi magunk is előkészíthetjük, de az a jobb megoldás, ha a gyerekek végig kísérhetik a papír készítésének folyamatát. A hulladékpapírból (tojástartó, újságpapír) apró darabokat tépkedünk, majd hagyjuk vízben ázni egy-két napot. (Ha kevesebbet ázik, akkor nehezebb rostjaira bontani. Ügyeljünk arra, hogy a pép ne legyen se túl híg, se túl sűrű, hogy a merítés során a pép egyenletesen terüljön szét a „szitán”. 
A merítéshez használandó kereteket (szitát) a gyerekek is elkészíthetik technika óra keretében.
 

7-Készítsetek tárgyakat hulladékpapírból!
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől Egyszerű példán keresztül szemléltetni azt, hogy a háztartásban keletkező hulladékok (jelen esetben a papír) egy része könnyedén újrahasznosítható. Kartondobozok, vékony hulladékkarton, színes képek, használt csomagoló papírok, színes újságok képei, préselt növények, hurkapálca, cérna, olló, kés, tapétavágó, ragasztó, írószerszámok, milton kapocs.
Időigény:

előkészítés:
15 perc
megvalósítás:
1-2 óra

Megjegyzés:

A feladat során csak hulladékokat használjunk, ezzel is bizonyítva azt, hogy mennyi, még használható anyagot dobunk a szemétbe. Törekedjünk arra, hogy az elkészített tárgyak valóban hasznosak legyenek. Építsünk bátran a gyerekek fantáziájára a feladatok megvalósításakor. A témákkal kapcsolódhatunk az aktuális ünnepekhez.
 

8-Vizsgáld meg a papírt!
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
10 évestől A papír, az újrapapír készítésének, folyamatának megismerése, környezetvédelmi jelentőségének kiemelése. A papír jellemzőinek megismertetése. Különböző minőségű papírlapok, olló, körző, vonalzó, ceruza, egy lapos tál, víz, kézi nagyító, esetleg sztereómikroszkóp.
Időigény:

előkészítés:
10 perc
megvalósítás:
1-2 óra

Megjegyzés:
A helyes eredmények érdekében a papírlapon be kell jelölni mindig a mintákon az eredeti helyzetet. A feladat során be tudjuk mutatni a papírgyártás folyamatát is.
 
9-Van már papírgyűjtőtök?
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől A papírgyűjtő készítése különböző anyagokból. Szelektív gyűjtésének bemutatása, jelentőségének hangsúlyozása. Kartondoboz, éles kés, olló, zsinór, fenyőlécek, rétegelt lemez, fűrész, vonalzó, szegek, kalapács, harapófogó.
Időigény:

előkészítés:
1 óra
megvalósítás:
2 óra

Megjegyzés:

A kisebb gyerekek számára a kartondoboz gyűjtő készítése ajánlott. Ennek időigénye 10-20 perc korosztálytól függően. Ügyesebb, nagyobb gyerekekkel technika órán is elkészíthetjük a fából készült tartósabb papírgyűjtőt. Az ilyen rekeszbe csak a nagyobb, tiszta papírhulladékot lehet elhelyezni, mert a kisebbek kipotyognak az oldalán. (Így megelőzzük a kicsi összegyűrt szennyezett „galacsinok” felgyülemlését.)
 

10-Mágneses vonzerő
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
10 évestől A fémhulladékok megkülönböztetése jellemző tulajdonságaik alapján. Használati tárgyak készítésével az újrahasznosítás jelentőségének hangsúlyozása. Különböző fémhulladékok (konzerves dobozok, fémkupakok, italos dobozok, csavarok, szegek, stb.), mágnes. Konzervnyitó, finom fémreszelő, tapétaragasztó, papír, festékek.
Időigény:

előkészítés:
10 perc
megvalósítás:
1-2 óra

Megjegyzés:

A konzervdobozok vágott éle nagyon veszélyes lehet, ezért ezt felnőtt segítséggel kell eldolgozni. Külön hívjuk fel a figyelmet az alumíniumdobozok energiaigényes előállításának környezetszennyező hatására, és ezért használatának kerülésére.
 

11-Üvegfestő
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől Az üveggyártás, az üvegek típusainak megismertetése, a megkülönböztetés egyik lehetséges módjának bemutatása. Dísztárgyak készítése üvegfestéssel. Lécek, madzag, fúró, üvegek, üvegfestékek, kontúrfilc.
Időigény:

előkészítés:
1 óra
megvalósítás:
2 óra

Megjegyzés:

Rengeteg érdekes formájú üveget dobunk a szemetesbe csak azért, mert nem tudjuk visszaváltani őket. A gyerekek előzetesen gyűjtsenek különböző célra használt üvegeket. Ezeket átfestve dekoratív dísztárgyakat, ajándékokat készíthetünk belőlük. Törött üvegeket ne használjunk a balesetveszély miatt.
 

12-A műanyagok azonosítása
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
10 évestől A feladatok megismertetik a tanulókat a leggyakoribb műanyagfajtákkal és rámutatnak arra, hogy nem mindig könnyű felismerni és szétválasztani a különböző típusokat, és ez megnehezíti szelektív gyűjtésüket. Műanyag csomagolóanyagok mintái, különböző műanyag flakonok, tejfölös és joghurtos poharak, olló, ragasztó, kés, tál, só, mosogatószer, alkoholos filc.
Időigény:

előkészítés:
20 perc
megvalósítás:
1 óra

Megjegyzés:

A gyerekek előzetesen gyűjtsenek különböző műanyag hulladékokat, melyből tablót, bemutatót készítenek majd. A mosószer azért szükséges, hogy a víz felületi feszültségét megszüntesse, azzal ugyanis még egy varrótű is fenn tud maradni a víz színén, így akadályozhatja a műanyaglapocskák lebegésének megfigyelését. A gyerekek jegyezzék fel, melyik minta melyik termékből, csomagolóanyagból származik. Ehhez használhatnak alkoholos filcet is. Bíztassuk a gyerekeket a probléma felismerésére és megoldására.
 

13-Textilház
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől A környezetünkben keletkező textilhulladékok anyag szerinti csoportosításának, újrahasznosítási lehetőségeinek bemutatása, gyakoroltatása. Különböző anyagú textil hulladékok. Ruhafesték, ecet a pólófestéshez, batikoláshoz. Tű és cérna, esetleg varrógép, olló a szatyor készítéséhez.
Időigény:

előkészítés:
20 perc
megvalósítás:
1-2 óra

Megjegyzés:

A gyűjtemény és a kézműves munkák alatt beszéljük meg a gyerekekkel, miből és hogyan készülnek a textilek. A gyűjteményben mutassák be egyes típusok alapanyagainak jellemzőit, tulajdonságait. Hívjuk fel a figyelmet az újrahasznosítás nehézségeire! Bíztassuk őket az újrahasználatra! (használtruha bolt, adományozás, stb.)
 

14-Barkácsoljunk komposztálót!
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
12 évestől Komposztáló készítése, a komposztálás típusainak, feltételeinek megismertetése. Deszkák, fűrész, vonalzó, kalapács, szög, harapófogó, esetleg környezetkímélő festék.
Időigény:

előkészítés:
1-2 óra
megvalósítás:
2-4 óra

Megjegyzés:

A komposztáló készítését mindig felnőtt felügyelet mellett készítsék a gyerekek. A méreteket, a rögzítéseket folyamatosan ellenőrizzük. Az elkészítés időszükséglete nagyban függ a munkaszervezéstől és a csoport létszámától. 10-15 főnél több tanuló nem tud egyszerre dolgozni. A festékekben levő gombaölő szerek negatív hatással vannak a komposztálódás folyamatára, ezért kerüljük az alkalmazásukat.
 

15-Vizsgáljátok meg a komposztot!
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől Bemutatni a komposztban lejátszódó lebomlás folyamatát. Kísérlettel ellenőrizni a komposzt érettségét. A komposzt élőlényeinek megismerése. A biológiai folyamat bizonyítása. Virágcserép vagy tejfölös pohár, alma, újságpapír, tejfölös poharak, zsázsamag. Izzólámpa, dróthálós tölcsér, laboratóriumi vasállvány, porcelántálka, állathatározó, nagyító sztereómikroszkóp, különböző érési stádiumban levő komposzt. (érett is!)
Időigény:

előkészítés:
30 perc
megvalósítás:
1. feladat: 3-4 héten át heti 15 perc
2. feladat: 1 héten át napi 3-4 perc
3. feladat: 1 óra

Megjegyzés:
Az almacsutkás kísérletnél fontos, hogy érett komposztot használjunk, mert így a lebomlás gyorsabb, a gyerekek hamarabb kapnak értékelhető eredményt. Legjobb, ha a komposztot az iskolai komposztálóból gyűjtjük. Ha ez nem lehetséges, akkor olyan kertésztől, gazdától szerezzük be, aki biztosan jól kezeli a komposztdombot.
A második feladatot az iskolai komposztáló érésének folyamatos teszteléséhez használhatjuk.
A komposzt élőlényeinek meghatározását életkortól függően, különböző mélységben végeztethetjük.
 
16-Veszélyek a lakásban
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
10 évestől A veszélyes anyagok felismerése, a környezeti hatásaik megismertetése. Az alternatív „vegyszerek” iránti érdeklődés felkeltése. Papír, írószerszám, „veszélyes” matricák, esetleg természetes illatosítók és rovarriasztók (citromfű, levendula), tisztítószerek (citromlé), 
Transzparenslap 2.
Időigény:

előkészítés:
1 óra
megvalósítás:
2 óra

Megjegyzés:

Nagyon fontos, hogy csak a nagyobb korosztállyal végezzük el a feladatot. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy csak a címkét ragasszák az egyes anyagokra, de ne játsszanak velük! mutassuk be a gyerekeknek, hogyan kell kezelni a veszélyes hulladékokat, hová lehet elhelyezni őket. (Lásd. „Hulladéktan” című fejezetet!)
 

17-A szelektív hulladékgyűjtés formái
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől Ismerkedés az egyes (jellemző) hulladékfajtákkal.
A szelektív hulladékgyűjtés formáinak megismerése.
Az egyes formák gyűjtési körének megismerése, begyakorlása játékos formában.
Kartondobozok (6 db), különböző hulladékfajták hulladék kartonra felírva, filctoll, stopper, kréta.
Transzparenslap 2.
Időigény:

előkészítés:
5 perc
megvalósítás:
1 óra

Megjegyzés:

A feladattal begyakoroltatható az egyes gyűjtési formák használata. Ha kettőnél több csapatot szeretnénk, akkor annyi sorozat cédulát és annyival több doboz kell. Célszerű a csapatoknak a játék elején taktikai megbeszélést tartaniuk. Csoportosítani kell a rendelkezésre álló cédulákat úgy, hogy mindegyiket egymás után el tudják helyezni a gyűjtőhelyeken. Ügyeljünk a balesetek megelőzésére!
 

18-Ártalmatlanítható?
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől Megismertetni a tanulókat a hulladékok ártalmatlanítási lehetőségeivel, veszélyeivel.
(Hulladéklerakás, égetés)
Papírlapok, írószerszám, Transzparenslap 1.-5.
Időigény:

előkészítés:
5 perc
megvalósítás:
1 óra

Megjegyzés:
Amennyiben van a közelben hulladéklerakó vagy hulladékégető, szervezzünk a diákok számára egy tanulmányi kirándulást oda. Elvégeztethetjük a „Nyomok a szeméttelepre vezetnek” című feladatlapot is az illegális lerakók feltérképezésére és megszüntetésére
 
19-Hulladékos totó
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
8 évestől Hulladékos adatok, alapfogalmak megismertetése játékos formában.  Írószerszám, fénymásolt totó, papírlap.
Időigény:

előkészítés:
5 perc
megvalósítás:
20-30 perc

Megjegyzés:
Ezt a totót a gyerekek hulladékos ismereteinek felmérésére is használhatjuk. A megoldáshoz hagyjunk kellő mennyiségű időt. (legalább 15-20 percet korosztálytól függően) A helyes megfejtés: KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÁS. A megoldás után beszélgessünk el diákjainkkal erről a fogalomról és a helyes megoldásokról.
 
20-Memóriajáték
Korosztály: Célja: Anyagok, eszközök:
6 évestől Ismerkedés az egyes (jellemző) hulladékfajtákkal.
A szelektív hulladékgyűjtés cselekvésformáinak begyakorlása játékos formában.

 

Olló a lapok kivágásához
Időigény:

előkészítés:
5 perc
megvalósítás:
1 perc

Megjegyzés:
A játék menete hasonló a forgalomban lévő más memóriajátékokhoz. Párokat kell keresni a lefordított kártyalapok közt. A különbség annyi, hogy itt nem akkor lehet a két felfordított kártyát kiemelni, ha a rajtuk lévő képek azonosak, hanem ha a játékos a „hulladék” kártyához a neki megfelelő „gyűjtő” kártyát fordította fel. Helyes találat esetén újra húzhat a játékos. Az nyer, aki a legtöbb kártyalapot gyűjtötte. A gyerekek bővíthetik a játékot egyénileg rajzolt kártyákkal.
 

 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu