Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Kerettantervi kapcsolatok

A téma tartalma:
Környezet-
ismeret 1-4.
Technika
és életvitel 1-8.
Rajz és vizuális kultúra 1-8.
Egészségtan modul 6., 8.
Kémia 7-8.

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

Az oktatócsomag kapcsolódási pontjai a kerettantervhez(2003)

Egészségtan (modul) 6., 8.


Célok és feladatok

Az egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között. Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik minőségén is múlik.

 

   Évf.  Témakörök, tartalmak  Kapcsolat
6. A környezet 
A jelen hatása a jövőre. Az ipari méretű áramtermelés és a környezet. A technológiai fejlődés káros következményei. Az emberiség összefogása a természet védelme érdekében.

Vásárolj okosan!

Négy "lépés" a környezetért

8. A környezet 
"Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" Marketing technikák és a környezetvédelem.

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu