Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Kerettantervi kapcsolatok

A téma tartalma:
Környezet-
ismeret 1-4.
Technika
és életvitel 1-8.
Rajz és vizuális kultúra 1-8.
Egészségtan modul 6., 8.
Kémia 7-8.

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

Az oktatócsomag kapcsolódási pontjai a kerettantervhez(2003)

Kémia 7-8.


Célok és feladatok

A környezeti nevelésben a legfontosabb a természetes vizek, a levegő és a talaj kémiai szennyeződéstől történő megóvásának fontosságát megismertetni a tanulókkal. Az érintett környezeti jelenségek tárgyalása során tudatosítsuk a gyerekekben, hogy ők maguk is sokat tehetnek saját környezetük védelméért, hogy iskolájuk, családjuk, lakóhelyük sok cselekvési lehetőséget kínál a környezeti gondok helyi mérséklésére.
Az általános iskolai kémiaoktatás célja végső soron olyan alapvető kémiai tudás, valamint e tudás rutinszerű alkalmazásának kifejlesztése, amely segít eligazodni a mindennapi életben felmerülő kémiai jellegű problémákban (pl. tápanyagok, oldószerek, tisztítószerek, mérgek, műanyagok, ivóvíz szennyvíz, szemét, stb. …).

 

   Évf.  Témakörök, tartalmak  Kapcsolat
8. Környezeti kémia
Csomagolóanyagok: Műanyagok, fémek, üveg, hulladékok, szelektív hulladékkezelés, újrahasznosítás, a hulladékégetés és veszélyei. Vízszennyezés: Szennyvíz, kémhatás, iontartalom, szerves szennyeződés, víztisztítás.
Hulladékos memóriajáték

Vásárolj okosan!

A nyomok a szeméttelepre vezetnek

Ártalmatlanítható?

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu