Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Kerettantervi kapcsolatok

A téma tartalma:
Környezet-
ismeret 1-4.
Technika
és életvitel 1-8.
Rajz és vizuális kultúra 1-8.
Egészségtan modul 6., 8.
Kémia 7-8.

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

Az oktatócsomag kapcsolódási pontjai a kerettantervhez(2003)

Rajz és vizuális kultúra 1-8.


Célok és feladatok

A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálásához.

 

   Évf.  Témakörök, tartalmak, tevékenységek  Kapcsolat

1.

Technikák
Tárgykollázs, konstruálás, anyagalakítás, hajtogatás, vágás (pl. papírból, textilből).

 

 

 

 

Készítsetek tárgyakat hulladékpapírból

Textilház

Szobrászműhely

2. Technikák 
(Origami jellegű)
papírhajtogatás. Papírvágás, ragasztás.
Dúckészítés, nyomtatás, nyomhagyás (pl. papír, termés, levél)
Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb).
Konstruálás talált tárgyakból ((pl. termésekből, dobozokból, textilből, nemezelés gyapjúból).
3. Alkotás
Tárgy és környezetkultúra 
Funkciónak megfelelő egyszerű tárgy készítése (pl. játékok, bábok, edények, taneszközök).
Csomagolás készítése minta után és egyéni elképzelés alapján (papírból, textilből).
Technikák- Papírtárgyak, papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik, montázs). 
Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, papír, agyag, talált tárgyak, termések).
4. Tárgy és környezetkultúra - Alkotás -Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás-rendezés).
Technikák - Az előző években már tanult technikák újabb technológiai változatai. 
Kollázs és montázs. Fonás, madzagszövés, gyöngyfűzés. Textil- drót és papírplasztikák és tárgykonstrukciók, modellek.
5. Technikák - Modellezés szabásmintával, papírtárgyak készítése hajtogatással. Papírmasé.
6. Technikák - Tér- és formaképzés, konstruálás (agyag, fa, papír, textil, drót, talált tárgyak). Kézműves technikák a lehetőség szerint (pl. batikolás, papírmerítés). Papírmerítő műhely az iskolában
7. Technikák - Papírmakettek és modellek készítése. Szabásrajz szerkesztése, a tervet tartalmazó mappa, doboz készítése.  

Van már papírgyűjtőtök?

8. Tárgy és környezetkultúra – Befogadás  - A természeti környezet védelme, gazdagítása: a környezettudatosság.
Technikák - Kollázs, papír- és fotómontázs készítése. Technikai kísérletek. Makettkészítés papírból, vegyes technikával.

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu