Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Módszertani útmutató

A téma tartalma:
Kinek készült az oktatócsomag?
Hogyan használjuk az egyes elemeit?
Szükséges erőforrások

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Témanap

Módszertani útmutató

Kinek készült az oktatócsomag?

Az oktatócsomag elsősorban 6-14 éves korú tanulók (és pedagógusaik) számára készült. Azonban egyes feladatai alkalmazhatók a fiatalabb és az idősebb korosztály esetén is, a megfelelő szintre való konvertálással. A munkalapok játékos feladatait, hulladékos ismereteit igény szerint ki lehet bővíteni a CD-ROM-on és az Interneten lévő háttéranyagokkal. Sok feladatlap manuális tevékenységek köré szervezi a megtanítandó témát, ezért kis átalakítással, már óvodás korban is alkalmazható a csomag.

Hogyan használjuk a csomag egyes elemeit?

Az oktatócsomag kimondottan kerüli a tankönyvi jelleget, mert nem szeretnénk, ha külön tantárgyként tanítanák. A gyerekek amúgy is túl vannak terhelve sok tudományos, lexikális ismeretanyaggal.

A játékos feladatok változatos tevékenységformák segítségével, játékosan, szinte észrevétlenül tanítják meg a hulladékos ismereteket. A feldolgozás során a gyerekek kísérleteznek, anyagokat gyűjtenek, manuális tevékenységeket végeznek, megfigyelnek, térképet készítenek, rendszereznek, folyamatokat elemeznek, stb., miközben a foglalkozást vezető pedagógus folyamatosan „csepegteti” a hulladékos információkat. A tanulói feladatlapokat beépíthetjük szakórákba, osztályfőnöki órákba, napközis foglalkozásokba, a szakköri foglalkozásokba, stb. Szervezhetünk segítségükkel témanapot, témahetet. Anyagát felhasználhatjuk egy-egy hulladékos környezetvédelmi akcióhoz is. A csomag kiválóan alkalmas az iskolai, települési szelektív hulladékgyűjtést segítő szemléletformálásra. 

Minden feladathoz tartozik egy összesítő lap a Feladatválogató című fejezetben, melyből az előkészítéshez kaphatnak segítséget a pedagógusok. A Kerettantervi kapcsolatok és a Mintaóravázlatok segítenek megtalálni az oktatócsomag kapcsolódási pontjait az iskolák helyi tantervéhez.

A feladatok egyenként, önmagukban is feldolgozhatók, de csak az összes nyújt átfogó képet a hulladék témáról. A csomag önmagában és más környezetvédelmi anyag kiegészítőjéül is használható. Épít a csoportos munkára. Előnye a feladatlapoknak a rugalmasság, mivel kis csoportok dolgozhatnak különböző témákon, vagy akár egy egész osztály munkálkodhat ugyanazon a feladaton más-más módszerekkel, tevékenységekkel. A feladatoknak nincs kötött sorrendje, azonban ajánlott a számozás szerint haladni.

A szemléltető transzparenslapok a feladatok során feldolgozandó ismeretek bemutatásához, szemléltetéséhez, összegzéséhez használhatók. A frontális keretben végzett ábraelemzés, tanári magyarázat fontos eszközei ezek.

A hulladékos memóriajátékot a szelektív hulladékgyűjtés helyes cselekvésformáinak begyakorlásához használhatjuk. Emellett alkalmazhatjuk a feladatok előtti motivációra, a foglalkozások utáni levezetésre, pihenésre, szórakozásra is.

Weboldalaink (www.hulladek-suli.hu) és a CD-ROM tartalmazzák az oktatócsomag teljes elektronikus változatát, melynek előnye az, hogy a nyomdai változatban szereplő feladatlapok, táblázatok, adatlapok letölthetők, módosíthatók, kinyomtathatók. Így azok rugalmasan alakíthatók az iskolai adottságokhoz, igényekhez. (Pl. témanap programja, hulladékfelmérő adatlap stb.)

Az anyag áttölthető az iskolai számítógépes hálózatra, ezért egyszerre több felhasználót tud kiszolgálni on-line internetes kapcsolat nélkül. Nagyobb számítógépes terem esetén akár egész osztályok használhatják a hulladékos ismeretek forrásaként. Szemléltetéshez az ábrákat, fotókat, videókat projectorral kivetíthetjük. Élő Internetes kapcsolat esetén használhatjuk a böngészés, anyaggyűjtés kiindulópontjául (Linkgyűjtemény).

A Hulladéktan című fejezet kettős feladatot lát el. Egyrészt egy tanári hulladékos segédanyag, másrészt forrás a tanulói gyűjtőmunkához. Ebben a fejezetben a téma legfontosabb információi találhatók meg. Tisztázzuk az alapfogalmakat, foglalkozunk a hulladékképződés okával, megelőzésének lehetőségeivel. Megismerhetjük belőle az egyes hulladékkomponensek anyagi tulajdonságait, előállításuk folyamatát és azok környezeti hatását. Bemutatjuk az egyes hulladékok szelektív gyűjtésének módszerét, újrahasználatuk, újrahasznosításuk lehetőségeit. Végül foglalkozunk a tovább nem hasznosítható komponensek ártalmatlanításával. (Mindez gyakorlati példákkal, fotókkal, ábrákkal illusztrálva.)

Mivel sem az elektronikus anyagok, sem a tanári segédanyag „nem vihető haza”, ezért egy rövid, fénymásolható gyerekeknek szóló ismertető füzet is található a csomagban. Így a legfontosabb hulladékos ismereteket otthon is átismételhetik a tanulók, esetleg szüleiknek, ismerőseiknek is megmutathatják, megtaníthatják.

A demonstrációs plakátok népszerűsítik a szelektív hulladékgyűjtést és felhívják a figyelmet az oktatócsomag internetes oldalaira. Ha ezeket olyan helyre tűzzük ki az iskolában, ahol a szülők is megtekinthetik, akkor őket is rávehetjük a témában való „búvárkodásra”.

Szükséges erőforrások

Külön beruházásokat nem igényel a program, egy átlagosan felszerelt intézményben megvannak hozzá a feltételek. Elég iskolánként egyetlen oktatócsomag, nem kell a tanulóknak egyenként megvenni. A kapcsos könyv jelleg lehetővé teszi a papírtakarékosságot, mert a már sokszorosított feladatlapokat össze lehet gyűjteni és újra lehet használni. Az internetes oldalak off-line módban a mellékelt CD-ROM-ról használhatók, ezért egy átlagos számítógépen már megtekinthető a tartalmuk. Nem kell hozzá különleges végzettséggel rendelkező pedagógus sem, mert minden szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyag szerepel a csomagban. Az egyes feladatok anyagszükséglete lényegében a hulladékokból áll, a szükséges eszközök pedig már valószínűleg megvannak minden iskolában.

 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu