Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

Vásárolj okosan!
Hulladékos totó

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

Vásárolj okosan!
Fogyasztói társadalom és a reklám

Tantárgy: Technika és életvitel
Évfolyam: 8. évfolyam
Témakör, tananyag: Háztartástan, életvitel - Vásárolj okosan! (Fogyasztói társadalom és a reklám)
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: Az óra célja hogy a gyerekek megtanulják és felismerjék melyik a környezetbarát csomagoló anyag. Gyakorolják és rögzítsék a környezettudatos fogyasztás elveit.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: Bevásárló kosár, műanyag szatyor, vászon szatyor, különféle csomagolóanyagok (üvegek, visszaváltható műanyag palackok, eldobható pillepalack, alumínium italos doboz, különböző dezodorok: golyós, pumpás, hajtógázos, Tetra Pak doboz, tejes zacskó stb.), jutalmazáshoz használható ajándékok.
Az oktatócsomag 1. és 19. számú feladatlapjai. A 19-es számú a tanulók létszáma szerint sokszorosítva.
TV, videó, előzőleg a televízióból felvett reklámok.
Előzetes feladatok: A gyerekek hozzanak otthonról csomagolóanyagokat, használt termékeket az előzőekben felsoroltak szerint.
A pedagógus pedig gyűjtsön csomagolóanyagokat, és más termékeket úgy, hogy mindegyiknek meglegyen a helyes és helytelen változata.
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

A szükséges eszközök, anyagok előkészítése, az osztály átrendezése. (padokból eladópultok alakítása)
 

 
Motiváció:
Az oktatócsomag 19. számú "Hulladékos totó" című feladatát kiosztjuk a gyerekeknek. (A megoldásra adjunk kb. 6-8 percet.)
A megoldás lesz az óra mottója: 
KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÁS
 
Önálló tanulói munka


Tanári közlés
Célkitűzés:
Elmondjuk a gyerekeknek, hogy nagyon fontos, mikor megveszünk egy-egy terméket a boltban, már akkor gondoljunk a belőle vagy a csomagolásából képződő hulladékokra. Ezen az órán a tudatos vásárló által alkalmazott választási szempontokat és a reklámok által keltett túlzott fogyasztás veszélyeit fogjuk megismerni.
 
Tanári közlés
Az új anyag feldolgozása:
I. A reklámok hatása a fogyasztókra

Az előzőleg rögzített reklámot levetítjük a tanulóknak majd elemezzük és vitassuk meg a látottakat. Hívjuk fel a figyelmet a reklámok tudatformáló "erejére", veszélyeire.
(Túlzott, elérhetetlen igényeket ébreszt. Nem a valós méretében ábrázolja a dolgokat. Csábít a túlzott fogyasztásra. stb.)

 Bemutatás


Megbeszélés, vita
 
II. A tudatos vásárlás gyakorlása

A gyerekek az otthonról hozott csomagolóanyagokat, termékeket rakják ki a padokra, úgy mintha az egy bolt vagy áruház lenne. A tanulók alkossanak 3-4 fős csapatokat, majd menjenek el vásárolni az így létrehozott boltba. Azzal kezdik a feladatot, hogy választanak a műanyag zacskó, a karkosár vagy a vászonszatyor közül. A feladat az, hogy vásároljanak a gyerekek 10 db környezetvédelmi szempontból helyes terméket.
Miután minden csapat bevásárolt, magyarázzák is meg döntéseiket.
A tanulók értékelésénél részesítsük előnyben a többször használható csomagolóanyagokat, mint például a visszaválható üveg. A csomagolás anyagánál pedig élvezzenek előnyt a természetes anyagok és az újrahasznosítható anyagok, pl.: papírzacskó, papír tojástartó, stb. Legyen fontos szempont az is, hogy a használat során/után ne károsítsák környezetünket, mint pl. a dezodorok hajtógázai vagy a különböző műanyag csomagolók. (Nagyon jó az, amikor a csapatok egymást értékelik.)
Összegzésül olvastassuk el az 1. számú feladatlap 2. oldalán lévő hasznos tanácsokat. A gyerekek rögzítsenek néhányat a vásárlási tanácsokból a füzetükbe.
  Csoportos munkaMegbeszélésRögzítés
III. A helyes és helytelen termékek, csomagolások ellentétpárjainak kialakítása

A gyerekeknek csoportos munka keretében az osztályban lévő termékek közül kell minél több ellentétpárt kialakítani. Az győz aki a legtöbb helyes párt alakítja ki. Beszéljük meg a tanulókkal az egyes párok helyességének okát.
A gyerekek készítsenek tablókat az ellentétpárokból és mutassák be ezeket az iskola környezetvédelmi faliújságán!
 
Csoportos munka 

Megbeszélés, rögzítés


Csoportos munka
Összefoglalás:
Ismételjünk el néhány fontos vásárlási szabályt, majd hangsúlyozzuk ki újra a reklámok káros hatásait.
 
Frontális osztálymunka
Értékelés:
Az egyes csoportokat és a kiemelkedő tanulókat értékeljük az óra végén.
 
 
Házi feladat:
A gyerekek meséljék el otthon is a megtanult vásárlási szabályokat, és gyakorolják azokat, ha szüleikkel mennek vásárolni.
 
 
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, feltakarítása. Az anyagok, eszközök összepakolása.
 
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu