Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

Szobrászműhely

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból

Tantárgy:

Technika és életvitel
Évfolyam: 2. évfolyam
Témakör, tananyag: Tervezés, építés - Egyszerű tárgy tervezése és készítése egyéni elképzelések alapján - Figyelemfelkeltő hulladékszobor papírból
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: Egyszerű tárgy tervezése és készítése egyéni elképzelések alapján. 
A már tanult technikák alkalmazása. 
Önálló szintézis és analízis. 
A felesleges hulladékképződés környezeti károsodásaival és azok megelőzésének módjaival való ismerkedés.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: Hulladékpapírok: karton, hullámpapír, csomagoló papírok, tojástartó, gyógyszeres dobozok, zabpelyhes dobozok…stb. 
Hurkapálcika, fonál, ceruza, vonalzó, olló, ár, tű, ragasztó, alátétpapír.
Kész hulladékszobrok.
HULLADÉK-SULI, 5. sz. „Szobrászműhely” feladatlap sokszorosítva
Előzetes feladatok: Az előbb felsorolt hulladék anyagok begyűjtése
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

Szükséges eszközök előkészítése

 
Ismeretek felelevenítése:
A tanulókkal felelevenítjük a következő témákat: 
A papír tulajdonságai, megmunkálhatósága
Újrahasznosítás, hulladékok felhalmozódása 
Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a papír megmunkálásához? Hogyan lehet egymáshoz rögzíteni őket? (Összeszerelés) 
 
Beszélgetés
Motiváció:
Bemutatunk néhány papírhulladékot.( csomagoló, gyógyszeres és zabpelyhes dobozok, különféle csomagoló anyagok) A gyerekek körbe állják az asztalt és megnézik, majd feltesszük a következő kérdéseket:
Nézzétek meg mit láttok itt az asztalon! Mik ezek, honnan származnak, mi lesz velük? 
Mire tudnátok hasznosítani még?  
Meghallgatjuk az egyéni ötleteket, kivitelezési terveket, majd visszaültetjük őket a helyükre.
 
Bemutatás

Megbeszélés

Frontális osztálymunka
Célkitűzés:
Elmondjuk a tanulóknak, hogy a mai órán szobrokat fogunk készíteni ezekből a papírhulladékokból. Mindenki a saját elképzelései, ötletei alapján fog dolgozni, és a kivitelezés is rájuk lesz bízva!
 
 Tanítói közlés
Az új anyag feldolgozása:

I.  Hulladékproblémák

Kiosztjuk a HULLADÉK-SULI  5. sz. „Szobrászműhely” c. feladatlapját, majd közösen elolvassuk. Felhívjuk a figyelmet a hulladék felhalmozódás okozta környezetszennyezésre.
Megfigyeljük a lapon lévő szobrokat és elmondjuk a feladatot. (Készítsetek ti is ilyen figyelemfelkeltő hulladékszobrokat! Találjatok ki fantázianevet a már elkészült műnek! A legjobbakat majd kiállítjuk az iskolában!)
 Frontális osztálymunka

Megbeszélés

II. Munkamódszerek és eszközök

Beszéljük meg a gyerekekkel:
Milyen eszközöket, szerszámokat használhatnak: vonalzó, olló, ragasztó, ár, tű, alátétpapír. 
Milyen anyagok állnak rendelkezésre: papírhulladékok, dobozok, kartonok, hullámpapír, tojástartó…stb. 
Balesetmegelőzés: Az ollót rendeltetésszerűen használd!
 Megbeszélés
III. Értékelési szempontok

Az értékelési szempontokat megbeszéljük a gyerekekkel és a táblára írjuk. (kreatív, ötletes munkadarabok, „működőképes” modellek, pontos mérések, illesztések, ragasztás tisztasága)
 Megbeszélés

IV. Munkavégzés

A tanulók önállóan elvégzik az analízist és szintézist, majd elkészítik saját szobraikat.
 

Frontális keretben végzett egyéni munka
Folyamatos tanítói segítségnyújtás
V. Használatba vétel

Rögtönzött kiállítást szervezünk, ahol megtekintjük a szobrokat, esetlegesen működtetjük az erre képes alkotásokat. 
 


Megbeszélés
Értékelés:
Az óra folyamatában az előre megadott szempontok szerint értékeljük a tanulók munkáját, majd az óra végén a gyerekek is mondják el véleményeiket egymás munkájáról.
 
 
Összefoglalás:
Az óra végén ismételjük át, hogy mi lehet, mi lesz a következménye a hulladék felhalmozódásának és mit tehetünk ellene.
 
Frontális osztálymunka
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, az eszközök összepakolása.
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu