Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

Üvegfestő

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

Üvegfestés-Váza készítése befőttes üvegből

Tantárgy: Technika és életvitel
Évfolyam: 4. évfolyam
Témakör, tananyag: Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk - Technológiai lépések helyes alkalmazása, önálló tervezés és kivitelezés pl. papírdoboz, ékszerek tervezése és készítése különböző anyagok felhasználásával.
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: A már tanult festési technikák újabb technológiai változatainak megismertetése.
A technológiai lépések helyes alkalmazása, önálló tervezés és kivitelezés.
A kontúrozás és üvegfestés technikájának elsajátítása.
Hulladék anyagok felhasználásának lehetőségei.

Jártasság kialakítása a tanult készségek komplex alkalmazásában.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: Üres befőttes üveg, kontúrfesték, üvegfesték, félkész és kész munkadarabok, tábla képe, ecset, vizes edény, alátétpapír,
HULLADÉK-SULI, „Hulladéktan” című fejezete
HULLADÉK-SULI 11. sz. „Üvegfestő” feladatlap
Előzetes feladatok: Minél érdekesebb formájú üvegek gyűjtése
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

Szükséges anyagok, eszközök előkészítése 
 

 
Ismeretek felelevenítése:
Az óra elején ismételjük át az üvegről tanultakat a következő kérdések segítségével (A kezünkben tartunk közben egy üveget.)
Mi volt az eredeti funkciója (-befőttes üveg), miből készült, milyen tulajdonságait ismeritek? 
Mi lesz a sorsa használat után?

Mire tudnánk újrahasználni?
 
Frontális osztálymunka

Beszélgetés
Motiváció:
Megkérdezzük a tanulókat, hogy hogyan lehetne díszíteni a bemutatott üveget. Megbeszéljük mi történne ha vízfestékkel, vagy temperával festenénk ki.
 
Frontális osztálymunka
Célkitűzés:
Elmondjuk a gyerekeknek, hogy a mai órán egy új díszítő eljárással ismerkedünk meg: az üvegfestéssel. 
 
Tanítói közlés
Az új anyag feldolgozása:
I. Szerkezeti elemzés

Kész mintadarabok segítségével végezzük el az elemzést:

Analízis
Milyen részekből áll (Nem csupán festék)
Milyen anyagok szükségesek az elkészítéséhez? (kontúrfesték, üvegfesték)
Szintézis 
Beszéljük meg, hogyan, milyen eszközökkel és szerszámokkal készíthetjük el! 
Ismertessük a tanulókkal a kontúrfesték és az üvegfesték egyedi, speciális tulajdonságait, alkalmazását.

Megbeszéljük a tanulókkal a szükséges szerszámokat és a munkafázisokat:

Munkamenet:       Eszközök, szerszámok:
1. Tervezés           ceruza, radír
2. Kontúrozás        kontúrfesték
3. Festés              ecset, üvegfestékek
 


Szemléltetés mintadarab alapján

 

Megbeszélés Tanítói közlés


Megbeszélés
 

II. Értékelési szempontok

Az értékelési szempontokat megbeszéljük a gyerekekkel és a táblára írjuk. (Kontúrozás megfelelő vastagsága, az üvegfesték helyes használata, technológiai lépéseinek helyes alkalmazása, önálló tervezés, esztétikus munkadarab.)
 Megbeszélés mintadarabok segítségével
III. Munkavégzés

Tervezés: Papíron megtervezik a gyerekek a mintát.
Kontúrozás: Az üveg kontúrozása tetszőleges színnel és a  száradási idő kivárása közben előzetes színterv készítése.
Festés: Felhívjuk a gyerekek figyelmét a festékek használatára. (Jól ki kell mosni az ecsetet, mielőtt egy másik színbe nyúlnánk!)
 Csoportos és egyéni munka

Megbeszélés
IV. Használatbavétel

Kézbe vetetjük a kész munkákat, a fény felé tartatjuk, majd megbeszéljük velük a lehetséges funkciókat. (váza, ceruzatartó, stb.)
 Megbeszélés
Értékelés:
Előre megadott szempontok alapján értékeljük a munkákat.
 
 
Összefoglalás:
Ismételjük át a legfontosabb dolgokat a következő kérdések segítségével:
Mire fogsz ügyelni ha legközelebb kontúrfestékkel dolgozol? 
Hogy használjuk az üvegfestéket? 
Hol alkalmazhatják ezt az eljárást? 
 
 Frontális osztálymunka
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, feltakarítása. Az eszközök tisztítása, összepakolása.
 
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu