Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

Vásárolj okosan!

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

Vásárolj okosan!

Tantárgy: Környezetismeret
Évfolyam: 4. évfolyam
Témakör, tananyag: Az élettelen természet alapismeretei - Jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések felismerése. - Vásárolj okosan!
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: Az élettelen természet alapismeretei témakörön belül az anyagok (üveg, műanyag, fém, papír) csoportosítása. Az anyagok tulajdonságainak vizsgálata. Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk közötti kapcsolat felismertetése. Azonosságok és különbségek keresése összehasonlítás, tapasztalat útján.
Az anyagok azon tulajdonságainak észrevétele, melyek miatt a környezetet szennyezhetik. Jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések felismerése. Környezetvédelemre nevelés.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: A gyerekek és a nevelő által összegyűjtött hulladékok, képek, applikációk, szókártyák,
HULLADÉK – SULI, „Hulladéktan” című fejezete 
HULLADÉK – SULI, 1. sz. „Vásárolj okosan” c. feladatlap
Előzetes feladatok: A gyerekek hozzanak otthonról csomagolóanyagokat, használt termékeket az előzőekben felsoroltak szerint.
A pedagógus úgy gyűjtsön csomagolóanyagokat és más termékeket, hogy mindegyiknek meglegyen a helyes és helytelen változata.
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

Az órához szükséges nevelői és tanulói eszközök előkészítése. A gyerekeket 4 csoportba osztjuk. A csoportok munkahelyeit kialakítjuk.
 

 
Kapcsolatteremtés az előző óra anyagával:
Ellenőrizzük a házi feladatot. Az összegyűjtött árucikkeket és csomagolásokat megtekintjük.
Felelevenítjük az élettelen természet anyagairól és tulajdonságairól  tanult alapismereteket. (papír, üveg, kelme, fa, fém)
 
Frontális osztálymunka
Motiváció:
Adunk egy-egy borítékot a 4 csoportoknak. A behozott anyaghalmazból azokat az anyagokat kell kiválogatniuk, ami a papírjukon áll! (papír, üveg, műanyag, fém).
Ellenőrizzük le, hogy a gyerekek a megfelelő árucikkeket válogatták-e ki.
 
Frontális osztálymunka
Célkitűzés:
Elmondjuk a gyerekeknek, hogy a mai órán ezekkel az anyagokkal fogunk foglalkozni és megvizsgáljuk milyen kapcsolat van az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk között.
 
Tanítói közlés
Az új anyag feldolgozása:
I. Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk közötti kapcsolat felismertetése

Vizsgáljuk meg mit, mibe csomagolunk!
A gyerek a táblán lévő kevert szókártyákból válogatják ki a megfelelőeket, melyeket párokba rendeznek.

Tartalom – csomagolás anyaga 

„Száraz” élelmiszer: doboz - papír 

„Szaftos” élelmiszer: konzerv - fém

Folyadék: vízhatlan csomagolás (üveg, műanyag)

Hívjuk fel a figyelmet a kombinált csomagolóanyagok (Tetra-Brik üdítős-, tejes dobozok) okozta környezeti problémákra.
 
Frontális osztálymunkaMegbeszélés
II. A helyes fogyasztói szokások gyakorlása

Kiosztjuk a HULLADÉK –SULI oktatócsomag 1. számú, Vásárolj okosan c. feladatlapját, majd az első két bekezdést elolvassuk közösen.

Ezután elvégezzük a következő feladatot: A szétválogatott termékeket összekeverjük, és egy képzeletbeli vásárlásra indulunk. A gyerekek feladata az, hogy olyan termékeket vásároljanak, amik szerintük környezetkímélők. Csoportonként ellenőrizzük az "eredményt". Az a csoport nyer, akinek a bevásárlás után nincs, vagy a legkevesebb a környezetszennyező csomagolása.

Megbeszéljük, hogy ezek az anyagok mely tulajdonságaik miatt szennyezhetik a környezetet és ennek ellenére miért használjuk(-ják) mégis ezeket a csomagolásokat. (reklám, figyelemfelkeltés, színesek, tetszetősebbek…stb.) Csomagolhatnák-e másba, mibe? (Újrahasznosítás jelentősége, pl. üveg) Mi tehetünk-e valamit , mit?
(„Vásárolj okosan!”)
 Hangos olvasásFrontális keretben végzett egyéni munka


Csoportok közötti versenyfeladat 


Megbeszélés 
III. Az ellentétpárok szembeállítása

A „Vásárolj okosan” feladatlapról megoldjuk a 2. feladatot:
az árucikkek között megkerestetjük az egymáshoz tartozó párokat; melyik megfelelőbb, melyik kevésbé megfelelő környezetvédelmi szempontból. (A kép segít!)
Ellenőrzésre a gyerekek egyesével kihozzák a kiválasztott párt és megindokolják, megmagyarázzák a többieknek, melyik a környezetbarát, melyik a kevésbé környezetbarát csomagolás.
A helyes választ adó gyerekek feltehetik a választott pár szókártyáját a táblára.
Ezután a tanulók a táblakép segítségével összegzik és lejegyzik az eddig hallottakat.
 Frontális keretben végzett egyéni munka

Megbeszélés
IV. Jó tanácsok

A feladatlap 2. oldalán található vásárlási jó tanácsokat elolvassuk és megbeszéljük a gyerekekkel. Minden tanuló válasszon ki belőle 3 számára új és fontos tanácsot és másolja le füzetébe. 
 Hangos olvasás
Frontális keretben végzett egyéni munka 
Összefoglalás:
Ismételjük el az órán megbeszélt helyes és helytelen termékpárokat, majd hangsúlyozzuk ki, hogy mi mit tehetünk a hulladékproblémák megoldása érdekében. (Lehetőleg olyan termékeket vásárolunk, melyek újrahasznosítható csomagolásban kaphatók és maguk is újrahasznosíthatók, környezetbarátok.)
 
Frontális osztálymunka
Értékelés:
Az óra folyamán folyamatosan értékeljük a tanulókat az óra végén kiemeljük a legjobbakat.
 
 
Házi feladat:
A gyerekek otthon is játsszák el szüleikkel ezeket a feladatokat!
 
 
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, az eszközök összepakolása.
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu