Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

Papírmerítő műhely az iskolában
Vizsgáld meg a papírt!

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

Papírmerítés

Tantárgy: Rajz
Évfolyam: 6. évfolyam
Témakör, tananyag: Kézműves technikák - Papírmerítés (2 egymást követő óra)
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: Hagyományos kézműves technikák, a papírmerítés megismertetése, gyakorlása.
Az újrapapír készítés környezetvédelmi jelentőségének kihangsúlyozása.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: Újságpapír, papír tojástartó, vödör, nagyobb tálak, filc vagy szövet darabok, merítő keretek (fa keretre szúnyogháló tűzve), turmixgép, vasaló, préselt növényi részek, vékony huzal, vízfesték.
Merített papírból készült tárgyak (csoportonként legalább 1 db)
A Hulladék-Suli oktatócsomag 6. és 8. számú feladatlapja 5-6 példányban sokszorosítva.
A 8. számú feladatlap 2 oldalán lévő táblázat transzparens fóliára másolt példánya.
Előzetes feladatok: A szükséges anyagok beszerzése, az alapanyagok apró darabokra tépkedése, beáztatása. Ez lehet a tanár, de lehet a tanulók és a tanár közös feladata is. (A munka meggyorsítása végett a papírpépet előző nap elő kell készíteni!)
A tanulók gyűjtőmunka keretében a papírkészítés történetét dolgozzák fel
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

A szükséges eszközök, anyagok előkészítése, az osztály tanulóinak csoportokra osztása (5-6 fő/csoport)
 

 
Kapcsolatteremtés az előző óra anyagával:
Az előzetes feladat ellenőrzése: a gyűjtőmunkák felolvasása a papírkészítés történetéről. (Amennyiben szükséges összegzésül olvassuk fel a 6. számú feladatlap első három bekezdését.)
 
Beszámoló, referátum
Megbeszélés
Motiváció:
Bemutatunk néhány igényes merített papírból készült tárgyat. (Levélpapír, fotóalbum, névjegykártya, stb.) A gyerekek kezébe adjuk, hogy tüzetesebben megvizsgálhassák.
 
Bemutatás
Önálló tanulói megfigyelés
Célkitűzés:
Elmondjuk a gyerekeknek, hogy a mai órán mi magunk fogunk egyszerű, hagyományos technikával, merítéssel papírt előállítani.
 
Tanári közlés
Az új anyag feldolgozása:
I. Miből készül a papír?

Mielőtt hozzálátnánk a munkához elevenítsük fel a gyerekek ismereteit a papírkészítés nyersanyagairól (növényi rostok, textilhulladék, papírhulladék).
Hangsúlyozzuk ki az hulladékpapír újrahasznosításának környezetvédelmi jelentőségét! A táblára előre felírt, vagy a transzparensfóliára másolt táblázatot (8. számú feladatlap 2. oldala) kivetítjük és ennek segítségével magyarázunk. (Kevesebb fát kell kivágni, kevesebb víz és energia kell, nem szükséges hozzá környezetszennyező kén és klór.)
 Koncentráció a technika tantárggyal
 

Tanári magyarázat
II. Hogyan készíthetünk papírt?

a.) A papírmerítés munkafázisai:

Kiosztjuk a 6. számú feladatlapokat, majd elolvassuk és közösen értelmezzük 2. oldalon leírt munkafolyamatokat, lépéseket (aprítás, áztatás, turmixolás, merítés, préselés, szárítás).
Az egyik munkacsoportnál mutassuk be az osztálynak a technikát és hívjuk fel a figyelmet a nyugodt, tiszta, balesetmentes munkára.

b.) A módszer elsajátítása, gyakorlása, rögzítése:

A tanulók a csoportonként kialakított munkahelyeken egyenként kipróbálják a merítést, a papírkészítést, közben a füzetbe rögzítik a főbb munkafázisokat.

c.) Különleges technikák megismerése: 

Bemutatjuk a vízjeles (a merítő keretre vékony drótot fűzünk a kívánt alakzatban) és festett papír készítés technikáját, majd gyakoroltatjuk a tanulókkal.
 

MegbeszélésBemutatás
Csoportos és egyéni munka

Bemutatás, majd egyéni munka
III. Hasonlítsuk össze a papírokat!

Az elkészült merített papírokat megfigyeltetjük a tanulókkal és összehasonlíttatjuk a gyárban, iparilag készített papírokkal. Csoportonként összegyűjtik, megfogalmazzák és elmondják a legfontosabb látható, tapasztalható tulajdonságaikat (a gyárban készített papír: vékonyabb, simább, egyenletesebb felületű, homogénebb; a merített papír: szabálytalan szélű, hullámosabb, egyenetlen felszínű, vastagabb, látszanak a rostok, stb.)
 Spontán és irányított megfigyelések


Beszámoló
Összefoglalás:
Ismételjük el még egyszer a papírmerítés fő lépéseit.
Hangsúlyozzuk ki még egyszer az újrapapír készítés környezetvédelmi jelentőségét.
 
Frontális osztálymunka
Értékelés:
A száradás után elemezzük az elkészült munkákat. (Mennyire egyenletes a merítés, milyen módon alkalmazta az egyes díszítő elemeket, stb.)
 
 
Házi feladat:
Keressenek a tanulók otthon újrapapírból készült termékeket!
 
 
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, feltakarítása. Az eszközök tisztítása, összepakolása.
 
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu