Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

Szobrászműhely

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

Hulladékszobrok készítése

Tantárgy: Rajz
Évfolyam: 6. évfolyam
Témakör, tananyag: Technikák - Tér- és formaképzés, konstruálás
Hulladékszobrok készítése (két egymást követő tanóra
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: Tér- és formaképzés, konstruálás különböző hulladék anyagok felhasználásával (fa, papír, textil, műanyag, fémdobozok, drót, talált tárgyak, egyéb hulladékok).
A fogyasztói társadalom által okozott egyre növekvő hulladéktermelés környezetvédelmi problémáinak kihangsúlyozása.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: A Hulladék-Suli 5. számú feladatlapja 5-6 példányban sokszorosítva.
Mindenféle hulladék, feleslegessé vált használati tárgy (melyet előzetes feladatként gyűjthetnek a gyerekek), ragasztó, ragasztószalag, ragasztópisztoly, zsinór, olló, kés, ár, vékony huzal, harapófogó.
Előzetes feladatok: A szükséges hulladék anyagok beszerzése. (Nagyon szemléletesek a sok azonos hulladékból készült szobrok, ezért gyűjtessünk össze sok italosdobozt, PET palackot, kupakot, tojástartót, stb.)
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

A szükséges eszközök, anyagok előkészítése, az osztály tanulóinak csoportokra osztása (5-6 fő/csoport)
 

 
Motiváció:
Bemutatunk egy előre elkészített hulladékszobrot. (például egy üdítős kupakokból készített pókot ábrázoló szobrot, vagy aludobozokból készített várat.) Majd elbeszélgetünk a gyerekekkel a sok haszontalan csomagolóanyagból keletkező hulladékok elhelyezési gondjairól (nagy mennyiség, nagy térfogat, kis tömeg, sok energiát és anyagot használnak az előállításukhoz, stb.)
 
Bemutatás

Megbeszélés
Célkitűzés:
Az összegyűjtött alapanyagokból tervezzetek ti is olyan szobrokat, melyek felhívják az emberek figyelmét az egyre nagyobb mértékben növekvő mennyiségű hulladék okozta problémákra.
 
Tanári közlés
Az új anyag feldolgozása:
I. A tér és formaalakítás módszerei

Vetessük elő a tanulókkal a gyűjtött alapanyagokat. Mutassuk be a rendelkezésre álló anyagokon a tér és formaképzés lehetőségeit. 
Mutassuk be az egyes alkotóelemek rögzítésének lehetséges módjait, technikáit. 
Hívjuk fel a figyelmet a nyugodt, tiszta, balesetmentes munkára.
 Frontális osztálymunka


Bemutatás

Megbeszélés
II. A tanulók önálló és csoportos szoboralkotása

A munka megkezdése előtt beszéljük meg a gyerekekkel a már meglévő ötleteiket, elképzeléseiket. A tanulók vegyék kezükbe az oktatócsomag 5.számú feladatlapját és olvassák el azt illetve tanulmányozzák az ott szereplő hulladékszobrokat ötletmerítésként.
Majd a csoportos munkára kialakított munkahelyeken alkossanak saját maguk által tervezett szobrokat.
A szobroknak adjanak a gyerekek találó neveket! (Aluszaurus, Kukapók, stb.)
 
Csoportos és egyéni munka
III. A szobrok bemutatása egy iskolai kiállítás keretében

Az elkészült alkotásokat egy iskolai kiállítás keretében mutassák be a gyerekek. A helyszíne lehet az iskola aulája, folyosója, ahová ők maguk helyezhetik ki alkotásaikat tanári vezetéssel.
 Csoportos és egyéni munka tanári irányítással
Összefoglalás, értékelés:
A jól sikerült munkákon bemutatva ismételjük a tér és formaképzés lehetőségeit.
Mindegyik csoport munkáját értékeljük. (Értékelési szempont az ötletesség, a figyelemfelkeltés, az elnevezés, valamint az, hogy a tér és formaképzést mennyire valósította meg a csapat)
 
Frontális osztálymunka
Házi feladat:
A gyerekek invitálják meg szüleiket, ismerőseiket, hogy nézzék meg az iskolai kiállításukat!
 
 
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, feltakarítása. Az eszközök összepakolása.
 
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu