Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

A műanyagok azonosítása

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

A műanyagok azonosítása

Tantárgy: Technika és életvitel
Évfolyam: 7. évfolyam
Témakör, tananyag: Anyag és energia - Az anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok - A műanyagok alapanyagai, előállításuk és tulajdonságaik. A műanyagok alkalmazásai - A műanyagok azonosítása
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: A mindennapi életben leggyakrabban előforduló műanyagok és tulajdonságaik megismerése, azonosításuk néhány lehetőségének bemutatása, gyakoroltatása.
A felismerés és szétválasztás nehézségének bemutatása, szelektív gyűjtésükkel kapcsolatos problémák ismertetése.
A műanyagok okozta környezeti problémák bemutatása.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: Műanyag csomagoló anyagok mintái, különböző műanyag flakonok, tejfölös és joghurtos poharak, olló, ragasztó, kés, tál, só, mosogatószer, alkoholos filc. (csoportonként)
Előzetes feladatok: Különböző műanyag csomagoló anyagok, tárgyak gyűjtése (lehetőleg minél többféle)
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

A szükséges eszközök, anyagok előkészítése, az osztály tanulóinak csoportokra osztása (5-6 fő/csoport)
 

 
Kapcsolatteremtés az előző óra anyagával:
Az előző órán megismert a műanyagok alapanyagait (természetes alapú műanyagok, szintetikus műanyagok), előállításuknak formáit ismételjük át a gyerekekkel! (Kis molekulájú vegyületekből valamilyen kémiai folyamattal nagy molekulájú vegyületet, polimert állítanak elő)
 
Ismétlés frontális osztálymunka keretében
Motiváció:
A tanulók felé mutatunk egy ábrát, mely egy A/4-es méretű lapon ábrázolja a PET műanyagok szabványos jelölését. Megkérdezzük a gyerekeket, hogy ki tudja mit jelent ez a rajz.
Majd megbeszéljük a gyerekekkel, hogy ezek a jelek hivatottak a műanyagok anyag szerinti jelölésére, így a szelektív hulladékgyűjtés során könnyebben szét lehet válogatni őket. Az így kapott anyagok pedig újrahasznosíthatók. (másodlagos nyersanyagok)
 
Frontális osztálymunka
Célkitűzés:
Elmondjuk a gyerekeknek, hogy a mai óránkon megismerjük a leggyakrabban előforduló műanyagokat, azok tulajdonságait, szabványos jelölésüket és elkülönítésük egy kísérleti módszerét.
 
Tanári közlés
Az új anyag feldolgozása:
I. A műanyagok azonosítóinak megismerése

A 12. számú munkalap első oldalának elolvasása után rajzoltassuk le a gyerekekkel a megismert jeleket a füzetükbe és az otthonról hozott műanyag tárgyakon azonosítassuk be az egyes jeleket!
Hangsúlyozzuk ki a jelek használatának környezetvédelmi fontosságát.

Az asztalon külön csoportokba válogattassuk szét anyaguk szerint a behozott mintákat. (Néhány példát jegyezzenek le a füzetbe.)
 Frontális osztálymunkaMegbeszélés

Csoportos és egyéni munka
II. A műanyagok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata

Az otthonról hozott mintákat vizsgáltassuk meg a gyerekekkel! (Melyek törékenyek és melyek hajlékonyak? Melyik típus a könnyebb, nehezebb? Melyek az átlátszóak?)
Az eredményeket a gyerekek rögzítsék a füzetükbe!
 
Csoportos és egyéni munka
Rögzítés
III. A műanyagok elkülönítése egy egyszerű kísérlettel

Csoportos munka keretében olvastassuk el a 12. számú munkalap második oldalán az "Úszik vagy nem úszik" című feladatot, majd csoportonként végeztessük el.
A tanulókkal rögzítsék a füzetbe a vizsgálat menetét és eredményét!

A vizsgálat elvégzése után beszéljük meg a tapasztalatokat!
(Hogyan állítottuk be a kísérletet? Miért van szükség mosogatószerre? Melyik volt az a 2 műanyag, amelyik először is már lebegett a vízen? (PE, PP) Melyik műanyag emelkedett fel a sózás következtében? (PS)
Melyek nem úsznak egyáltalán? (PVC, PET))
 Csoportos és egyéni munka
Megbeszélés, rögzítés
Összefoglalás:
Összegezzük a műanyagok elkülönítésének módszereit. Ismételjük át még egyszer a műanyagok szabványos jelöléseit.
Hangsúlyozzuk ki a jelölés jelentőségét.
 
Frontális osztálymunka
Értékelés:
Az egyes csoportokat és a kiemelkedő tanulókat értékeljük az óra végén. (A kísérletek elvégését, a megállapítások helyességét figyeljük!)
 
 
Házi feladat:
A gyerekek otthon is nézzenek körül a lakásban! Keressék a már megismert jeleket a műanyag tárgyakon, csomagolóanyagokon!
 
 
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, feltakarítása. Az eszközök összepakolása.
 
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu