Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Óravázlatok

A téma tartalma:
Textilkép készítése hulladék anyagokból (1.o)
Lengődísz készítése (2.o)
Figyelemfelkeltő hulladékszobor készítése papírból (2.o)
Üvegfestés - Váza készítése befőttes üvegből (4.o)
Vásárolj okosan! (4.o)
Papírmerítés (6.o)
Hulladékszobrok készítése (6.o)
A műanyagok azonosítása (7.o)
A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (7.o)
Vásárolj okosan! 
A fogyasztói társadalom és a reklám (8.o)

Kapcsolódó feladat:

Textilház

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

 

A textíliák alapanyagai, felhasználásuk

Tantárgy: Technika és életvitel
Évfolyam: 7. évfolyam
Témakör, tananyag: Anyag és energia - Az anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok - A textíliák alapanyagai, felhasználásuk (két egymást követő óra)
Az óra típusa: Új ismereteket feldolgozó óra
Célok, feladatok: A környezetünkben keletkező textilhulladékok anyag szerinti csoportosításának és újrahasznosítási lehetőségeinek bemutatása, gyakoroltatása.
Szemléltető és munkáltató eszközök, anyagok: Különböző anyagú textil hulladékok. Üres szókártyák, táblamágnes. Az oktatócsomag 13. számú feladatlapja (csoportonként egy példány), és a tanári segédanyag szálanyagok összefoglalását és a textil készítés módjainak ábráját másoljuk transzparensfóliára.
Ruhafesték, ecet és viasz, edény és tűzhely a pólófestéshez, batikoláshoz. 
Előzetes feladatok: Különböző textilanyagok gyűjtése (lehetőleg minél többféle anyagú) Tanulónként egy világos színű megunt vagy használt póló a batikoláshoz.
A tantárgyi munka tartalma Munkaformák, módszerek
Óra eleji szervezés:

A szükséges eszközök, anyagok előkészítése. Alakítsuk ki a munkacsoportokat 5-6 fő /csoport.
 

 
Motiváció:
Az órát a pedagógus olyan pólóban, ruhában vezesse, amelyet batikolással alakított át. Kérdezzük meg a tanulókat ismerik-e azt a technikát, mellyel az éppen viselt ruhánk készült.
Beszéljük meg velük, hogy a régi ruhadarabjainkat mi magunk is "felújíthatjuk", nem kell őket kidobni.
 
 
Frontális osztálymunka
Célkitűzés:
Elmondjuk a gyerekeknek, hogy a mai óránkon megismerjük a leggyakrabban előforduló textiltípusokat, azok alapanyagait, majd ők maguk is átfesthetik a hozott megunt pólójukat.
 
Tanári közlés
Az új anyag feldolgozása:
I. A textilek alapanyagai

Vetessük elő a tanulók által hozott ruhaneműket, textileket. Vizsgáltassuk meg őket. Figyeltessük meg a bevarrt címkéket is!.
Majd gyűjtsük össze a talált anyagokat szókártyákra írva, és ezeket helyezzük el a mágneses táblán.
Miután elég sok anyagtípus összegyűlt, próbáljunk meg csoportokat alkotni belőle a következők szerint:

Természetes szálanyagok:
       Növényi eredetű szálanyagok
        (többnyire cellulózból épülnek fel)
             pamut (a gyapot magjain fejlődő szálak)
             len (a növény szárában lévő rostkötegek)
             kender (a növény szárában lévő rostkötegek)
             juta (a trópusi növény szárában lévő
                                              rostkötegek)
             rami (a trópusi növény szárában lévő
                                              rostkötegek)
        Állati eredetű szálanyagok (állati fehérjék alkotják)
              gyapjú (a juhfélék szőre)
              hernyóselyem (a selyemhernyó gubóját alkotó 
              vékony szál, 3000m/db)
        Ásványi eredetű szálanyagok
              azbeszt (sziklás azbeszt rostra bontásával
                                                             nyerik)
Mesterséges szálanyagok:
        Szerves
              regenerált (az alapanyagot a természetből
              veszik, és kémiailag módosítják, majd ebből
               képzik a szálat. Pl.: a viszkóz, ami cellulóz
                                                              alapú.)
              szintetikus (poliamidok, poliészterek, PVC,
              Poliuretán-Lycra, Poliuretán-Spandex stb.)
        Szervetlen
              üvegszál 

Az így kialakult vázlatot a gyerekek írják le a füzetükbe.
 Csoportos és egyéni munkaMegbeszélés
II. Hogyan készülnek a különböző textilek

Adjuk kézbe a négy textilmintát (szőtt és kötött anyag, fonat, nemez)!
Vetítsük ki az oktatócsomag „Textil” című fejezetében lévő textilek készítése című ábráját!
Vizsgáltassuk meg a szövetmintákat a gyerekekkel, majd kérjük meg őket, próbálják meg párosítani  azokat a látott képekkel.
A gyerekek rögzítsék a füzetükbe, hogy milyen módon lehet előállítani a szálasanyagokból a különböző textileket.
  
Csoportos munka


Csoportos munka


Rögzítés
III. Mire használjuk és hogyan hasznosíthatjuk újra a textileket?

A minták megfigyelése után fogalmazzuk meg az egyes típusok jellemző tulajdonságait.
Kerestessünk összefüggéseket az előállítás és az alkalmazási terület között.
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a textileket ipari méretekben csak akkor lehet újrahasznosítani, ha sok egynemű és tiszta textilhulladék keletkezik . A lakossági textilhulladék általában nem ilyen, így azt nem nagyon lehet másodlagos nyersanyagként alkalmazni.
Azonban odaadhatjuk a rászorulóknak, átfesthetjük őket, vagy készíthetünk belőle rongyszőnyeget is.
 
Csoportos és egyéni munka


Megbeszélés
IV. Régi póló batikolása

A batikolás lényegének megértetéséhez használjuk az oktatócsomag 13. számú feladatlapjának 2. oldalát. Olvastassuk fel a gyerekekkel, majd értelmezzük a munkafázisokat. A csoportok önállóan elkezdik a munkát. Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a forró festékkel óvatosan dolgozzanak, mindig legyünk jelen a folyamatnál!
 Csoportos és egyéni munka
Összefoglalás:
Ismételjük el újra a textilek alapanyagait és a textilkészítés módszereit. Hangsúlyozzuk ki az újrahasználat és a szelektív gyűjtés jelentőségét.
 
Frontális osztálymunka
Értékelés:
Az egyes csoportokat és a kiemelkedő tanulókat és az elkészült munkákat értékeljük az óra végén.
 
 
Házi feladat:
A gyerekek otthon is nézzenek körül a lakásban! Keressenek olyan ruhaneműket, melyre már nincs szükségük és bíztassuk őket, hogy vigyék el a karitatív szervek gyűjtőhelyeire!
 
 
Óra végi szervezés:
Az osztály rendbetétele, feltakarítása. Az eszközök összepakolása.
 
 

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu