Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Témanap

A téma tartalma:
A témanap előkészítése
A témanap időbeosztása
A témanap levezetése
Mintaprogram

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

Témanap a szelektív hulladékgyűjtésről

Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés bevezetéseként szervezhetünk iskolánkban egy témanapot. Ez a nap kapcsolódhat egy környezetvédelmi jeles naphoz is, mint például a Föld Napjához, vagy a Világtakarítási Naphoz. Témanapunk célja a szelektív hulladékgyűjtés megismerése, a már meglévő ismeretek elmélyítése, gyakorlása, a környezetvédelmi szempontok kihangsúlyozása.

Mindezen célokat játékos, cselekedtető foglalkozások keretében valósíthatjuk meg. Az itt leírt program a "HULLADÉK-SULI" SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI OKTATÓCSOMAG feladataira épít. Természetesen az egyéni lehetőségek és igények szerint a program átalakítható és egyéb, a témához kapcsolódó ötlettel bővíthető.

A témanap előkészítése

A témanap felelőse és a programokat levezető tanárok egy értekezleten megbeszélik az előzetes teendőket (a tanárok és a gyerekek számára egyaránt). Az osztályok, osztályfőnökük vezetésével, kiválasztanak az oktatócsomagból számukra megfelelő és a napjukat kitöltő foglalkozásokat. Az a legjobb, ha mindegyik foglalkozást választja valamelyik osztály! (Lásd Feladatválogató!) Megbeszélik az előzetes feladatokat, megszervezik a munkát. A gyerekek, az osztályfőnök és a segítő tanárok vezetésével elkezdik gyűjteni a különböző hulladék dobozokat, hulladék anyagokat a feladatokhoz, a hulladékszobrokhoz. Megpróbálhatnak szülőket és egyéb segítőket bevonni a témanap szervezésébe, levezetésébe.

A foglalkozásvezetők elsajátítják a szükséges ismereteket az oktatócsomag „Hulladéktan" című fejezetéből vagy a Hulladék-Suli weboldalairól.

A témanap időbeosztása

Az egyes osztályok által választott feladatokat táblázatos formában rögzíthetjük, így áttekinthetőbb lesz a napi program és az egyes pedagógusok időbeosztása. Egy lehetséges feladatbeosztást a következő oldalon mutatunk be. (A táblázat WORD formátumban letölthető az internetes oldalainkról vagy a CD-ROM-ról!) Az egyes feladatok időtartama eltérő lehet, ezért aki nagyobb terjedelműt választ, annak időben nem fér bele 4 foglalkozás a napjába. A négy feladat megoldására szánt idő kb. 4 óra. Ezután következhet egy ebédszünet, majd az eredmények bemutatását szolgáló iskolagyűlés. A nap végén a pedagógusok is értékelik a végzett munkát rövid értekezlet keretében. Mindent beleszámítva kb. 6 óra, azaz egy tanítási nap alatt elvégezhető a témanap programja.

A témanap levezetése

A témanap egy közös összejövetellel kezdődik melynek célja a témafelvetés és ráhangolódás. Itt beszéljük meg a gyerekekkel a nap időbeosztását és a várt bemutatók, produktumok kritériumait.

A témanap délelőttjén minden osztály az előre kiválasztott tevékenységformákat végzi el. Nagyon fontos, hogy a foglalkozások alatt a vezető pedagógus folyamatosan felhívja a figyelmet a feladatokhoz kapcsolódó hulladékproblémákra. Minden feladatról készüljön valamilyen dokumentáció (fénykép, rajz, beszámoló, tabló, stb.).

A hulladékszobrok készítése minden osztálynak feladata. Hogy biztosan elkészüljenek, ezt a feladatot tegyük a nap első felébe. A szobrokat majd bemutatjuk a nap végén és figyelemfelhívásként kiállítjuk az iskolai „galériában” is.

A nap végén „iskolagyűlés” keretében minden osztály megmutatja elkészült szemétszobrait, és röviden bemutatja az egyik elvégzett feladatot, majd ismertetik eredményeiket (maximum. 5 perc legyen osztályonként). A nap koordinátor pedagógusa hangolja össze az egyes osztályok bemutatóit úgy, hogy minél változatosabb legyen, minél többféle foglalkozás szerepeljen a bemutatón.

A program zárásaként röviden összefoglaljuk az eredményeket és megfogalmazzuk a további céljainkat. (Iskolai szelektív gyűjtés bevezetése, bővítése stb.)

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu